11 büyükşehrin SELIM Parti’li ekip başkanvekilleri Tekirdağ’da benzeri araya gelip, izah yaptı

CHP’li uray başkanları tarafından yönetilen 11 büyükşehrin DOĞRU Fırka’li belediye divan ekip başkanvekili Tekirdağ’da bir araya gelip, kuma matbuat toplantısı düzenledi. YANLIŞSIZ Parti Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Takım Başkanvekili Cüneyt Yüksel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na seslenerek, “Demin sizi milletimizin nezdinde ‘Belediyelerimiz engelleniyor, kaynakları kesiliyor’ ifadelerinizi kanıtlama etmeye davet ediyoruz. Bunu tanıt etmezseniz, sizi milletimizin nezdinde müfteri zar ediyoruz” dedi.

CHP’li şehremaneti başkanları eliyle yönetilen 11 büyükşehir belediyesinin DOĞRU Öğür’li divan grup başkanvekili Tekirdağ’da bir araya geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekip Başkanvekili Tevfik Göksu, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kol Başkanvekili Gaye Özcan, Işıklı Büyükşehir Belediyesi Takım Başkanvekili Mustafa Öz, İzmir Büyükşehir Belediyesi Takım Başkanvekili Hür Hızal, Adana Büyükşehir Belediyesi Kol Başkanvekili Saz Şairi Gülaçtı, Ankara Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili Misyon Köse, Muğla Büyükşehir Belediyesi Kadro Başkanvekili Hürol Alemdar, Hatay Büyükşehir Belediyesi Kadro Başkanvekili Bekir Altan, Antalya Büyükşehir Belediyesi Ekip Başkanvekili Mürtefi Sakil, Sazak Büyükşehir Belediyesi Ekip Başkanvekili İsmail Yerlikaya’nın katıldığı matbuat toplantısı Rumeli İskelesi’nde gerçekleştirildi.

‘ACZİYET DEKLARASYONLARI’Toplantının beyanat metnini SELIM Fırka Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kol Başkanvekili ve Süleymanpaşa Belediye Reisi Cüneyt Yüksel, okudu. Yaklaşık 100 sene önceki Gazi Mustafa Eksiksizlik Atatürk vasıtasıyla kurulan Cumhuriyet Ahali Partisi’nin günümüzde Eksiksizlik Kılıçdaroğlu CHP’sine dönüştüğünü söyleyen Yüksel, şöyle dedi: “Atatürk’ün kavrayış ve hedefleriyle yakından veya alarga benzerli da kalmadığı günümüz CHP’sinde, Kılıçdaroğlu’nun maada milli duruşu ve halkımıza söylediği yalanlarla art akıl güdümünde ilerleyen bir politik yapı haline mevrut partinin tabir yerindeyse şirazesi kaymıştır. Anne prensibi ‘iş adına bahane üretmek’ olan Kemal Kılıçdaroğlu CHP’sinin 11 Büyükşehir Belediye Başkanı, son seçimlerin arkası sıra 4’üncü görev yılına girdiğimiz bu süreçte hangi efsus kim hala, yayınladıkları ‘acziyet deklarasyonlarıyla’, vesile üretmeye bitmeme etmektedir. Yaptıkları tam açıklamalarda, ‘Hükümet bize gerçek göndermiyor’ diyerek halkımızı kandırmaya çalışan ve mağdur edebiyatı eden CHP’li 11 Büyükşehir Şehremini’nın yalanlarını; zaman ocak sahipliğini yaptığımız bu toplantıda, Semavi Gözlü Site Tekirdağ’ın CHP’li Büyükşehir Belediyesi’hangi dökme devlet ödeneğinden bir örnek vererek tanıtlamak ve gerçekleri halkımızla kabullenmek istiyoruz. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılı dirimsel bütçesinde, merkezi bütçeden 770 milyon TL geleceğini öngörmüşken, DOĞRU Tümen hükümetimiz, CHP’li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ne 2021 yılı üzere, merkezi bütçeden 1 bilyon 132 milyon 553 bin TL  göndermiştir. Öyle tıpkı CHP’li uray düşünün ki, beklentisinin yüzde 147’sini karşılayan YANLIŞSIZ Partili hükümete yönelik, ‘DÜRÜST Parti hükümeti mal göndermiyor, engelleniyoruz. Bu nedenle yatırım yapamıyoruz’ yalanlarıyla, gelişim bilmezliklerine mazeret namına hükümeti suçlasın ve çok yalana rağmen, bu belediyenin 2019, 2020 ve 2021 yılarında, gerçekleşen sağlık bütçesi toplamının yüzdelik 91’ini tekrar YANLIŞSIZ Fırka hükümeti karşılıyor olsun.”TEKİRDAĞ ÖRNEĞİYüksel, CHP’li büyükşehir belediye başkanlarının, ‘Hükümet, DÜRÜST Tümen’li belediyeler fazlalık ayrımcılık yaptığını’ söylediğini belirterek, “SELIM Öğür hükümetine seçme fırsatta, ‘Hükümet, DOĞRU Partili belediyelere fazlalık ayrımcılık yapıyor, CHP’li belediyelere asıl aktarmıyor; yatırım yapmıyor’ beyanatlarıyla bühtan atan CHP’li 11 büyükşehir uray başkanının, özlük yatırımlarındaki adaletsizliklerine benzeri örneği, tekrar iyice Tekirdağ’ımızdan vererek kamuoyunun takdirlerine arz etmek istiyoruz. 11 ilçesi bulunan Tekirdağ ilimizde nüfusun yüzde 36’sı, Topluluk İttifakı’nın SELIM Partili Uray Başkanları tarafından yönetilmektedir. Buna göre, büyükşehir belediyesinin envestisman programında mehabet,yüzdelik 36’dan beş altı olmaması gerekirken, CHP’li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin 2021, 2022 ve 2023 yıllarına ilgili 3 yıllık yatırım programında, DOĞRU Öğür’li belediyelerin bulunduğu ilçelere ayrılan yatırım payı yüzde 10 düzeyinde kalmıştır. Beklentilerinin çokça üzerinde ayrımsız ödenekle asıl sağlayıcı AK Fırka hükümetinin paylaşım adaletini, yalanlarla örtbas etmeye etkin CHP’li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, adaletsiz tutumuyla Tekirdağ’da etkili mecmu hemşerilerimize adeta zulmetmektedir. Vatandaşlarımızın sorunlarına kulak tıkayan, basınla arasına mesafe koyan, eleştirenlere küsen, halkın hesabını sorduğu meseleler karşısında sessiz mütezayit Kılıçdaroğlu CHP’sinin Tekirdağ’daki temsilcisi, hizmet hesabına ürettiği bahanelerle, hal bekleyen yekpare sorunları adeta kangrene dönüştürmüştür. Tekirdağ’ın CHP’li başkanı, intihap kampanyası boyunca, ’11 ilçe amacıyla 250 Büyük Proje’ ilanıyla, deniz otobüsleri, belli belirsiz raylı erişim ağı, kentsel tahavvül, herhangi bir ilçeye toplu konutlar, kullanılmamış evlenenlere faizsiz emniyet, huzurevi, halk savuşturmak fabrikaları, cümbüş üretimini sağlayacak RES ve GES santrallerinin kurulması kadar bu projelerin neredeyse hiçbirini hayata geçirememiştir” dedi.KILIÇDAROĞLU’NA ÇAĞRI CHP Umumi Başkanı Eksiksizlik Kılıçdaroğlu’na çağrıda yatmak istediğini belirten Yüksel, “CHP marifetiyle yönetilen, 11 büyükşehir belediyesinin DOĞRU Parti Grup Başkanvekilleri olarak bugün burada iki şanlı çağrıda yatmak istiyoruz. Bu çağrılarımızdan biri CHP Umumi Başkanınadır, Sayın Eksiksizlik Kılıçdaroğlu. Partiniz aracılığıyla yönetilen 11 büyükşehrimiz hizmetsizlik ve beceriksizlik yüzünden şipşak çökmektedir. Uray başkanlarınıza elan ilk yaptığınız ‘işinize bakın’ çağrısı eşit bulmamıştır. Şehremaneti başkanlarınız ‘kentlerine’ değil,  kendilerine bakmaktadırlar. ve seçkin ay hazırladıkları ‘acziyet deklarasyonları’ ile bu beceriksizliklerini örtmeye çalışmaktadır. Bunu yaparken üstelik alacak ve yalana başvurmaktadırlar. Maatteessüf uray başkanlarınızın bu yalanına siz birlikte eş olmaktasınız. Demincek sizi milletimizin huzurunda ‘Belediyelerimiz engelleniyor, kaynakları kesiliyor’ ifadelerinizi ispat etmeye davet ediyoruz. Bunu kanıtlama etmezseniz, sizi milletimizin huzurunda iftiracı car ediyoruz” ifadelerini kullandı.Share: