Ahlat’taki “İç Kermen”birlikte kazı çalışmaları sürüyor

Bitlis’in Çakal Armudu ilçesindeki “İç Kermen”dahi yapılan hafriyat çalışmalarında 5 bin sene öncesine ait olduğu değerlendirilen çanak-çömlekçilik parçaları bulundu.

İlçedeki Harabeşehir bölgesinde Ekin ve Turizm Bakanlığının izniyle yürütülen kazı çalışmaları, Van Yüzüncü Sene Üniversitesi (YYÜ) Musahabe Tarihi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Kulaz başkanlığında devam ediyor.

Kazı başkanı Kulaz, gazetecilere, icraat sırasında elde ettikleri verilerin, hafriyat yapılan bölgenin Çakal Armudu’ın genişlik çarkıt yerleşme yeri olduğunu gösterdiğini söyledi.

Milattan evvel üçüncü bin yılda burada yerleşimin olduğunu düşündüklerini belirten Kulaz, “Bulgular bile onu gösteriyor. Anne amacımız bu bulgular dışında mimarlık dokuları dahi ortaya çıkararak buranın Ahlat’ın genişlik bozuk yerleşme yeri olduğunu bütün yönleriyle yorumlamak.” dedi.

Van YYÜ Gökçe Yazın Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Sinan Tığ ise 2019 yılından bu yana kalede hafriyat yaptıklarını aktardı.

“İç Kale” denilen kavuşum Ortaçağ’dan kaldığını anlatım eden Tığ, şunları kaydetti:

“4 yıldır kazı yaptığımız İç Kale’da 3 ayrı alanda çalıştık ve mefret bulgulara rastladık. Hafriyat çalışmalarında milattan önce üçüncü bin yıla ait Karaz kültürünü yansıtan çömlekçilik çömlek parçaları bulduk. Onları değerlendirmeye alıyoruz. Bu, şu vukuf geliyor. Yabani Armut kaymakamlık merkezinin sunma sakat yerleşme yeri burasıdır. Tarihsel derinliği olan ayrımsız vadi. Milattan ilk üçüncü bin yıl kültürünü Van Gölü çevresinden ve Muş Ovası’ndan gayet dolgunca biliyorduk amma Sakat Yabani Armut Kalesi’nde bu döneme ait ayrımsız yerleşme yeri olduğunu beş altı senedir biliyoruz. Burada hafriyat yapmamızın nedeni dahi o höyüğü bulmaktı. Yani bu yerleşimin kalıntılarına yankılanmak, arkeolojik adına nezaret etmek ve kayıt altına almaktı.”

Share: