Akp, Karı Sağlığı Merkezi İçin Ayrılan Alanı Ana Eğitim Tesisine Çevirdi

OKTAY YILDIRIM

AKP’li Sancaktepe Belediyesi, İstanbul Keyif Müdürlüğü’nün itirazına rağmen “Eş Sağlığı Merkezi” üzere ayrılan parseli, anne eğitim bilimi tesisi alanına çevirdi. AKP grubunun çoğunlukta olduğu İstanbul Büyükşehir Şehremaneti (İBB) Meclisi üstelik Sağlık Müdürlüğü’nün itirazını reddetti.

İBB Meclisi, Sancaktepe Belediyesi’nin Samandıra Mahallesi’nde kâin 4 parselle ilişik yaptığı bayındırlık planı değişikliğine gelen itirazları görüştü. söz konusu parseller Ömerli Baraj Havzası’nın ırak mesafe siper alanında kaldığı amacıyla İSKİ ve İstanbul Sağlık Müdürlüğü tasrif değişikliğine itirazda bulunmuştu. İBB Meclisi, İSKİ’nin itirazlarının aplikasyon ümran planı kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirterek reddetme ederken; Sağlık Müdürlüğü’nün itirazını bile reddetti.

AKP İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN İTİRAZINI REDDETTİ

İstanbul Keyif Müdürlüğü, 2010 günlü ümran planlarında esenlik bünye alanında kalan Sancaktepe Samandıra Mahallesi bin 937 parsel nolu yerin temel yetişek organizasyon alanına alınmasına hem traksiyon yapım aşamasında hem de çekim askı süresinde itiraz etti. Esenlik Müdürlüğü’nün itirazında kısaca şöyle denildi:

“Esenlik Bünye Alanı’ndan, ‘Terbiye Üretim Alanı’na alınan; bin 937 parsel az, 2 bin 637,1 metrekare yüzölçümlü, mülkiyeti Sancaktepe Belediyesi’ne ilgili taşınmaza eşdeğer büyüklükte mülkiyeti Maliye Hazinesi ve Belediyeye ilgilendiren bakir bir düzlük ayrılmamış olduğundan ve Bakanlığımızca yapılan 1. Kademe esenlik tesisleri planlama çalışmasında yapılmasına ihtiyaç mahsus 7 Doktorculuk Sülale Sağlığı Merkezi’nin imar planlarında Afiyet Yapılış Alanı’nda kâin bin 937 parsele yapılması planlanmakta olduğu, bölgede söz konusu yatırımın yapılabileceği, Bakanlığımıza tahsisli başka bire bir emlak birlikte bulunmadığından Keyif Yapı Alanı’nda küsurat bin 937 parsel basit taşınmazın Yetişek Organizasyon Alanına alınmasına ilgili plan değişikliğinin Müdürlüğümüzce uygun görülmediği bildirilmiştir. Traksiyon Değişikliği teklifinin hazırlandığı ve plan sürecinin devam ettiğinden bahisle çekim tebeddülat süreci tamamlanıncaya büyüklüğünde tahsis talebimizin değerlendirilemeyeceği bildirilmiştir. Talimatname gereği, traksiyon değişikliği ile ayrılması gereken eşdeğer büyüklükte eskimemiş ayrımsız afiyet yapı alanı ayrılmamıştır. Bin 937 parselin makbul planlardaki haliyle Esenlik Yapı Alanı adına korunması ve sonucundan Müdürlüğümüze bilgelik verilmesi murat olunur.”

Share: