Bolu İl Umumi Hijyen Meclisi, Ilbay Kılıç başkanlığında toplandı

Bolu İl Genel Hijyen Meclisi toplantısında, içme ve istimal sularının güvenliği ile sokak hayvanlarının bakımı ve rehabilitasyonu konularında kararlar alındı.

Vali Erkan Kılıç başkanlığında Vilayet Abant Salonu’nda yapılan toplantıda, çevre sağlığı ve hizmetleri ile Hayvanları Esirgeme Kanunu konuları değerlendirildi.

Toplantıda, kuduz, paraziter hastalıklarla mücadele ve nabekâr hayvanlara cebin halkın güvenliğinin sağlanması amacıyla uray başkanlıkları marifetiyle satışı ve reklamı haram olan od yeryüzü fail köpek ırklarının denetimlerinin 7 çevrim 24 saat esasıyla yapılması, bu hayvanlardan sahiplenilmemiş olanlara manşet kuvvetleriyle iş birliği içerisinde halk konulması ve efsanevi bakımevine götürülerek rehabilite edilmesi ve orada tutulması kararlaştırıldı.

Yine şehremaneti marifetiyle evsiz barksız gezen farklı hayvanların toplanarak barınaklara gönderilmesine, hayvan kademe ihdas zorunluluğu bulunmayan belediyelerin ise bildirme mümasil bakımevine hayvanları götürüp konfirmasyon etmesine, barınakların yeterli gelmediği durumların da göz önünde bulundurularak bu hayvanat amacıyla natürel hayat alanları tevlit çalışmalarının başlatılmasına karar verildi.

Ayrıca, sahipsiz hayvanların tedavi ve ekti mücadelesinin yapılması, aşılanması, kısırlaştırılması ve sayısal kimliklendirilme yöntemleriyle işaretlenmesi eliyle rehabilitasyonunun yapılması kararı makbuz.

Toplantıda, müstevli hastalıklardan tevakki etmek amacıyla şebeke sistemlerinin tınlamalı aralıklarla temizlettirilmesi, sonsuz gözden geçirilerek içme kullanma suları için risk oluşturabilecek rastgele kabil hasar ve tahribatın zamanında giderilmesi, alelhusus yağışlı havalarda şebeke logarlarının taşması riskine karşı bakım ve kontrollerin daha yoğun yapılması kararlaştırıldı.

Uzun kesiksiz su kesintilerinden kaçınılacak

Sağlıklı, saf ve emin içmece-istimal suyu temini, realizasyon edilen suyun kalitesinde sürekliliğin sağlanması ve klorlanması konusunun belediyeler ve devlet hususi idarelerinin fariza ve sorumluluğunda olduğu anımsatılan toplantıda, alışılmamış hallerde kanalizasyon sisteminde meydana mevrut arızaların derhal giderilmesi ve gibi olduğunca akarsu kesintisine gidilmemesi, bunun için kül alternatiflerin değerlendirilerek teferruatlı süreli kesintilerden kaçınılması kararı alındı.

Zorunlu yerine bir günden etraflı sürecek akarsu kesintilerinin ise İl Keyif Müdürlüğü, İlçe Keyif Müdürlüğü, Sosyete Sağlığı Merkezleri, bütünleşmiş sayrılarevi başhekimlikleri ile koordineli şekilde yapılmasına karar verildi.

Kararda, kaynağı anlaşılan olmayan, kök himaye alanları ve kirlenme noktaları belirlenmeyen suyun kaynaklarının içme-kullanma suyu yerine kullanılmasının adam ve sosyete sağlığını tehlikeye düşüreceğine aksan yapılarak, bu hususların önüne geçilmesi amacıyla lazım önlemlerin ilgili kurumlarca alınması gerektiği kaydedildi.

Öte yandan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce, site genelinde yaylalar üstelik karışma oluşmak amacıyla gelişigüzel arıtıma bağımlı tutulmadan alıcı ortama rahatlama edilen atılmış suların tespitinin yapılarak Çevre Kanununa göre iş yapılmasına değişmeyen sunulan toplantıda, Şekil ilçenin içmece suyu ihtiyacını karşılayan Gölköy Barajı’nı besleyen Abant ve Mudurnu dereleri havzalarındaki kollektör hatlarının Bolu Belediyesince arama edilerek, lazım hizmet ve onarımlarının yapılması, bahis konusu havzalara arıtılmadan atılan akarsu deşarjı yapılmasının engellenmesi kararı alındı.

Share: