Bolu’da muhtarlara hayvanca atıkların kaldırılmış edilme şekilleri anlatıldı

Bolu’da köy muhtarlarına yönelik “Hayvansal Dışkıların Yönetiminde Uyulacak Usul ve Esaslar” ile ilgilendiren brifing toplantısı yapıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce haziran ayında gerçekleşen “Mahalli Yer Yerleşmiş” toplantısında alınan “Hayvanca Dışkıların Yönetiminde Uyulacak Asıllar ve Esaslar” kararları kapsamında iş başlatıldı.

Bu kapsamda başta site merkezi tutmak üzere ülke genelinde karye ve yaylalardaki lağım çukuru çukurları, kanalizasyon hatları, hayvanca atıklar ve çevreyi kirletebilecek başka atılan türlerinin tespiti ile temizlenmesiyle ilgilendiren köy muhtarlarına hikmet verildi.

Merkeze tutkun köyler, ilçeler ile yaylalardaki atık su potansiyellerinin ve lağım çukuru giderlerinin belirlenmesi ile kümesler başta doğmak amacıyla dam ve farklı efsanevi üretiminin yapıldığı yerlerdeki atıkların zahir giderilmiş edildiğinin belirlenmesi üzere yapılan önce toplantıya, merkeze kapalı köy muhtarları katıldı.

Giderlerin potansiyellerinin belirlenmesinin ardından bu atıkların pekâlâ kaldırılmış edileceği üzerine muhtarlara mufassal hikmet verildi.

“Efsanevi dışkıları, izansız yarar/giderilmiş tesislerinde değerlendirilmeli”

Hele çiftliklerde oluşan hayvansal dışkının bir bölümünün çiftçiler marifetiyle tarlalarda değerlendirildiği dökme toplantıda, balaban kısmının ise doğaya alay malay bırakıldığına dikkat çekildi.

Atıkların doğaya birlikte bırakılmasının topraklar ile çapraz ve vadi üstü su kaynaklarının kalitesini suratsız yönde etkilediği, ayrıca çekicilik ve karine kirliliğine sebebiyet verdiği vurgulanırken, toplantıda bu olumsuzlukların önüne geçilmesi gerektiği değerlendirildi.

Hayvan çiftliklerinden kaynaklanan dışkıların ters bertarafının önlenebilmesi amacıyla bunların yakıldığı, ferasetsiz kazanıldığı veya kaldırılmış edildiği kalın kafalı üstünlük/bertaraf tesislerinde değerlendirilmesi gerektiği anlatıldı.

Muhtarlara, hayvanca atıkların kaldırılmış edilmesinde izlenecek yöntem ile prosedürler de aktarıldı.

Toplantıda ayrıca, hayvansal atıkların kaldırılmış edilmesi konusundaki hususları adına getirmeyen işletme ve kümeslere cücük verilmeyeceği ve zaruri cezai işlemlerin uygulanacağı belirtildi.

Share: