Bursa’da “Türkiye’de ve Dünyada Türkçenin Öğretimi Çalıştayı” başladı

Milli Terbiye Bakanlığı Tedris ve Terbiye Oturmuş Başkanlığınca Bursa’da planlı ” Türkiye’üstelik ve Dünyada Türkçenin Öğretimi Çalıştayı”, Merinos Koyunu Atatürk Kurultay ve Kültür Merkezi’nde başladı.

Çalıştayın açılışında konuşan Milli Eğitim Bilimi Icra Vekili Yardımcısı Sadri Şensoy, Bursa’nın bu yıl Türk Dünyası Hars Başkenti seçildiğini anımsatarak, bu kadar anlamlı aynı zamana ve mekana denk mevrut bu çalıştayın, Cumhur Reisi Recep Tayyip Erdoğan’ın dahi desteklediği çevirgeç seferberliğini taçlandıracağına şüpheleri olmadığını ifade etti.

Şensoy, bilginin seçkin bölüm yenilendiği, çizgi ve tutumların, gerekseme ve beklentilerin daim değiştiği günümüzde, gençlerin sabah akşam öğrenme yaklaşımını benimsemeleri ve açkı bilinciyle yetişmelerini istem ettiklerini belirtti. Bu bilinç ve sorumlulukla eğitimin değme alanında sürekli olarak çocuklarının geleceği amacıyla neler yapabileceklerini kasten yoğun ayrımsız faaliyet sarf ettiklerini dile getiren Şensoy, şunları kaydetti:

“Dünya üstünde en çok konuşulan dillerden biri olma özelliğini haiz Türkçemizi destek olmak ve öğretmek, zaman içerisinde bulunduğumuz koşullar cihetiyle ayrı bir ehemmiyet yeryüzü etmektedir zira ülkemiz coğrafi ve kültürel anlamda maşrık ile batının kesişme noktasında merkezi benzeri konumda saha alarak, Osmanlı hinterlandında zihayat cömert ve akraba toplulukların tıpkısı hislerle çarpan kalbi ve onların ümitle yaslandıkları hamisi olması sebebiyle Türkçemiz ortak açar hüviyetini edinim önünde sakıncasız adımlarla ilerlemektedir.

Türkçemizin dünya dili yerine, bilim, ekin ve laf dili yerine var olmasını, Türkçenin anadil yerine öğretimi, ecnebi vesile yerine öğretimi, iki dillilere öğretimi ve Türk soylulara öğretimini önemsiyor ve bu hususta politikalar üretmeye, lüzumlu adımları atmaya bitmeme ediyoruz. Bu sebeple Türkiye’dahi ve Dünyada Türçe’nin Öğretimi Çalıştayı’nı, oturumlardaki değerlendirmelerden çıkacak düşünce ve önerileri önemsediğimizi ikna etmek isterim.”

Çalıştay 4 bölüm sürecek

Tedris ve Incelik Yerleşmiş Başkanı Prof. Dr. Cihad Demirli, dilin aynı milletin hafızası olduğunu vurguladı. Demirli, gün sahnesinde varlığını bitmeme ettirmek isteyen rastgele milletin genişlik balaban ihtiyacının dahi dilini korumak olduğunu rapor etti.

Teknolojinin süratle ilerlediği, dijitalleşmenin hayatın temas alanına bulaşma ettiği günümüz dünyasında, dili bütün özgünlüğüyle saye ika yükümlülüğü ve bilinciyle çevirici seferberliğinin başlatıldığını anımsatan Demirli, şöyle konuştu:

“Türkçenin ana dile ve ecnebi araç kendisine öğretimi ile iki dillilere ve Türk dillilere öğretimi çalışmaları ivinti kazanmıştır. Bu kapsamda biz de başkanlığımız bünyesinde Türkçe ve Dil Eğitimi Araştırı Geliştirme Merkezi kurduk. Merkezimiz özellikle Türkçenin öğretimine müteveccih almak için İngilizce, İspanyolca, Almanca, Arapça, Frenkçe ve Rusça dillerinde yüce işler yürütmektedir. Zaman bir nice ülkede değişik kurumların çatısı altında Türkçe öğretimi amacıyla nazik icraat ve büyük gayretler gerçekleştirilmektedir.”

Bunların hayata geçirilmesinde iri rolleri olan kurumlara teşekkür fail Demirli, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“4 aktarılma sürecek çalıştayımız 10 ana celse, 2 da istimara oturumu şeklinde gerçekleştirilecektir. Çalıştay öncesinde yapılan hazırlıklar kapsamında düzlük uzmanlarıyla istişareler gerçekleştirildi. Bu istişareler neticesinde Türkçenin anadilde öğretimi, yabancı açkı olarak öğretimi, iki dillilere öğretimi ve Türk dillilere öğretimi asıl başlıkları altında türlü konular belirleme edildi. Çalıştayı henüz kapsamlı kuzuluk haberdar etmek amacıyla akademisyenlerimiz ve ilişik hava yetkilileriyle ön görüşmeler yapıldı. Görüşmeler neticesinde elde edilen bilgilerle gelişigüzel bulunan durumu söylemek, var olan durumu iyileştirmek, tespit edilen sorunları fora etmek hususunda önerilerin ağırlıklı olduğu aynı ön rapor hazırlandı. Bu ifade çalıştayda ortaya çıkma değerlendirmelerle birlikte sonuç şeklini alıp eksiksiz paydaşlarla ayrıca paylaşılacaktır.”

Yapılan icraat için ilgilendiren gelgel ve kuruluşlara teşekkür eden Bursa Büyükşehir Belediye Reisi Alinur Patal bile Bursa’birlikte bulunan Ağababa Korkut Hikayeleri’nin nüshasının sayısal nakil işini, bozuk kağıt restoratörü nezaretinde yaptıklarını, bunu yakın zamanda tıpkı tanıtım programıyla tafsilat alemine duyuracaklarını bildirdi.

Türk Çevirgeç Kurumu, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Yunus Emre Enstitüsü ve Türkiye Maarif Vakfı paydaşlarıyla gerçekleştirilen çalıştay, 29 Eylül’de sona erecek.Share: