ÇAKÜ vasıtasıyla “Çankırı’nın Depremselliği” konferansı düzenlendi

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) vasıtasıyla Şimal Rum Fay Hattı üstünde bulunan Çankırı’nın sarsıntı riski ve alınacak tedbirlere ilişik “Çankırı’nın Depremselliği” konulu konuşma düzenlendi.

ÇAKÜ Coğrafya Bölümü yoluyla 100. Sene Ekin Merkezi’nde planlı konferansta konuşan Rektör Prof. Dr. Harun Maraba, depremin sonsuz kendini hissettiren doğal bir görüngü olduğunu söyledi.

Kırık hatlarının bulunduğu yerlerde su kaynakları, akarca ocakları ve jeotermal kabil enerji kaynakları olması nedeniyle sıklıkla yerleşimler olduğunu dile getiren Fellah, “Yani bulunduğumuz coğrafyanın gerçekliklerini düşünülerek yaşamalı ve ona göre tedbirlerimizi kabul etmek durumundayız.” dedi.

Üniversite adına toplumu ilgili bilcümle meselelerde olduğu kabilinden yer sarsıntısı üzerine birlikte sorumluluklarının bilincinde olduklarını rapor eden Rençper, halkı bilinçlendirmek ve bilgilendirmek yerine bu asıl etkinlikleri sıkça yaptıklarını dile getirdi.

ÇAKÜ Yazın Fakültesi Coğrafya Bölümü Doğal Coğrafya Anabilim Dalı Akademisyen Doç. Dr. Amaç Ataol dahi Türkiye ve Çankırı’nın sarsıntı gerçeğine ilişkin banak gerçekleştirdi.

Türkiye’de 1900’den günümüze büyüklüğünde şiddeti 7’nin üstünde 15 depremin meydana geldiğine dikkati çekici Ataol, şöyle konuştu:

“Bu depremlerin 11’i Şimal Anadolu Kırık Zonu boyunca oluşmuştur. 1943 yılındaki 7.2 büyüklüğündeki hareket, Ilgaz ilçesi sınırları ortamında oluşuk olup Çankırı sınırları içinde gerçekleşen en büyük depremdir. 1951 yılında Çerkeş kuzeyinde 6.9 büyüklüğünde meydana mevrut hareket ise Çankırı sınırlarında yaşanan ikinci en balaban depremdir. Bu hayat dolu depremler Şimal Küçük Asya Fayı boyunca gerçekleşmiştir. Bu fay hattı dışında Çankırı sınırlarında üç aktif kırık hattı daha bulunmaktadır. Bunlar Çerkeş- Ölçülü ilçeleri arasındaki Dodurga Fayı, Şabanözü doğusundaki Şabanözü Fayı ve Çankırı- Eldivan beyninde uzanıp Kalecik’e büyüklüğünde bitmeme eden Çankırı Fayı’dır. Dodurga Fayı şimdiye çatışma büyüklüğü 5’i güzeşte üç zelzele üretmiştir. Şabanözü Fayı büyüklüğü 4’ün az buçuk üzerinde şeş deprem üretmiştir. Çankırı Fayı’nın büyük tıpkı bölümü Eldivan ilçesinden geçmekte olup bu ilçede 120 yıldır büyüklüğü 4’ün üzerinde hiçbir zelzele oluşmamıştır. İki yıl büyüklüğünde evvel Kalecik’te gerçekleşen 4.8 büyüklüğündeki deprem ile gelişigüzel bu fayın elan şimal kısımlarında birlikte hareket beklenmektedir. Fakat bahsi sabık faylar, Yıldız Küçük Asya Kırık zonundaki depremlere kıyasla daha hoşur depremler çoğaltma kapasitesine sahiptir.”

Share: