Çankırı ve Niğde’de altyapı ve hareketlilik şebekesi imal işi eksiltme edilecek

Çankırı ve Niğde’üstelik enfrastrüktür ve efdal yüklülük (YG)-ciddi yüklülük (AG) ruh şebekesi imal işi amacıyla ihaleye çıkılacak.

Resmi Gazete’birlikte yayımlanan ilanlara göre, Endüstri ve Uygulayım Bilimi Bakanlığının kredi desteğiyle Müteşebbis Gök Bilimi Başkanlığının sorumluluğu altında yapılacak Çankırı Ilımlı Birleştirme Endüstri Bölgesi (97 hektar) alanına ilgilendiren altyapı itmam ve YG-AG cıvıltı şebekesi imal işi, ünite bedel esası ve ünite fiyatların değme biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim olmak vasıtasıyla, “vabeste reaktif teklif kabul etme” usulüyle münakasa edilecek.

Sadece domestik isteklilerin katılabileceği eksiltme, 6 Mesafe saat 10.00’da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yeni hizmet binasında yapılacak.

Ayrıca, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının güven desteğiyle Girişimci Heyet Başkanlığının sorumluluğu altında yapılacak Niğde II. Birleştirme Uran Bölgesi (501 hektar) alanına ilgilendiren altyapı ve YG-AG cümbüş şebekesi imal işi de ünite bedel esası ve vahit fiyatların gelişigüzel biri amacıyla etkin olmak amacıyla işin tümüne iskonto ayrılmak aracılığıyla “sadık ayıraç teklif kabul etme usulü” ile münakasa edilecek.

Sadece yerli isteklilerin katılabileceği ihale, 1 Meyan saat 10.00’da Uran ve Teknoloji Bakanlığının yıpranmamış bakım binasında yapılacak.

Share: