Danıştay, Ordu’daki Balıkçı Barınağı ve Bisiklet Yolu Projelerinde Orçev’i Güzel Buldu

GENÇAĞA KARAFAZLI

Ordu Yer Derneği (ORÇEV), Kargaşa Büyükşehir Belediyesi’nin (OBB) balıkçı barınağı ve çiftteker yolu projeleri üzere açtığı davalarda dümen mahkemesinin uray aleyhine verdiği kararların Danıştay yoluyla onandığını açıkladı. ORÇEV’den yapılan açıklamada, “OBB, murafaa kararına uymalı ve çalışmaları derhal durdurmalıdır” denildi.

ORÇEV Umumi Heyet aracılığıyla bugün yapılan mukayyet açıklamada, OBB’nin balıkçı barınağı ve derrace yolu projeleri amacıyla açtığı davalarda dalavere mahkemesinin şehremaneti aleyhine verdiği kararların Danıştay yoluyla onandığı duyuruldu. ORÇEV’in açıklaması şöyle:

“Kalaba Büyükşehir Belediyesi’nin Melet Irmağı’nın doğu tarafında mendirek ve balıkçı Barınağı, Cumhuriyet ve Turnasuyu Mahalleri kıyısında bile bahir dolgusu ve bisiklet yolu projeleri vardı. Toplum Örgütü adına, bu projelerin ekosistem ve şehircilik kurallarına bakarak akla yatkın olmadığı yönünde dalavere mahkemesine açtığımız davalar lehimize sonuçlanmıştı. İdarenin yaptığı temyiz sonucu Danıştay 6. Daire, iki davayı üstelik görüşerek iddialarımızın doğrulunu teyit ederek dalavere mahkemesinin kararını onayladı. OBB, murafaa kararına uymalı ve çalışmaları derhal durdurmalıdır.

İki mahkeme kararında dahi ‘Temyiz isteminin reddi ile mezkûr kararın onanmasına 2577 dar İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/A-2-(i) maddesi gereğince değişmeyen düzelti yolunun ilişkin olduğunun duyurulmasına … tarihinde oybirliğiyle değişmeyen verilmiştir’ deniyor. Bu karar, derneğimizin yaşanabilir bire bir şehir mücadelesinin ve ekosisteme sahip ayazlık çabasının ne büyüklüğünde akla yatkın olduğunu tıpkı yol henüz kanıtlamış oldu.”

“VERİLEN ENGEL NASIL GİDERİLECEK”

ORÇEV’in açıklamasında, yapılan mesai ile çevreye verilen zararın bittabi giderileceği soruldu ve şunlar kaydedildi:

“OBB yönetimi, kavrayışsız dönülmez zararlar vermeye bitmeme ediyor. OBB’nin şehrin ekosistemine zarar verdiği, mahkeme kararıyla ortaya çıkmaktadır. OBB, murafaa kararlarını yok farzımuhal anayasal yanlışlık işlemektedir. OBB yönetimi, halkı yok farzımuhal, kişi iradesini halkın ve mahkemenin iradesinden yüksek görüyor. Cemiyet yerine, balıkçı barınağı amacıyla verilen yürütmeyi durdurma kararını uygulatamadık. Tüm ısrarlarımıza karşın çıkışlı kurumlar bile peyrev kaldı. Düzentileme devam etti. Deminden hangi olacak? Sunulan uymazlik kuşkusuz giderilecek? Bunun sorumlularına müeyyide mümteni mı? Bire Bir bile davalı uray ve taraftar oldukça ayrımsız ekalliyet, derneğimizi, ‘Her şeye karşı çıkıyorlar’ diye karalamaya çalışıyorlar. Kalaba Belde Derneği olarak, yanlışlara alın çıkıyoruz ve çıkmaya devam edeceğiz. Açtığımız davalar lehimize sonuçlanıyor. Ordu Kasaba Derneği kendisine ekosistemi namevcut edenlere cebin mücadelemiz sürecek.”

Share: