Elazığ tutum haberleri | Maden sahası gaga ürün üretimi şartıyla münakasa edilecek

Erke ve Tabiatıyla Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Yer Yağı İşleri Genel Müdürlüğünce (MAPEG), 4’üncü takım maden sahası munsap nişane üretimine yönelik pelet (çipo) tesisi kurulması neredeyse münakasa edilecek.

MAPEG’in konuya ait ilanı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, Sivas, Malatya ve Elazığ illeri dahilinde mevcut 4’üncü ekip eroin sahası, ağız im üretimine yönelik pelet (demir) tesisi kurulması neredeyse ihale edilecek. Sahaya ilişik bilgiler, 12 Ekim’den itibaren MAPEG’in internet adresinde ilan edilecek.

Başvurular, ihalenin yapılacağı tarihte 09.00-09.30 saatlerinde MAPEG Atilla Şinasi Özdemir Konuşma Salonu’nda eksiltme komisyonuna doğrudan yapılacak. Sefer yahut değişik yollardan yapılan başvurular geçersiz sayılacak.

İhaleye katılabilmek üzere gereken teminat tutarı, sahanın şartnamesinde tamlanan aya ihale bedelinden ve sadık kendisine sunulan teklifin yüzde 20’sinden birkaç olamayacak.

Share: