Erke Yatırımları İçin 7 İlde Tez Devletleştirme Kararı

Erke yatırımları için Ankara, Çankırı, Bilecik, Hatay, Kastamonu, Konya ve Mersin’de bazen taşınmazların çabuk kamulaştırılmasına değişmeyen verildi. Konya’de Cengiz Holding’e tutkun Eti Alüminyum ATLATMAK aracılığıyla yapılacak ayrımsız üretim tesisi için proje bazlı envestisman desteği verilirken, Mardin’in Artuklu ilçesine merbut üç mahalledeki bazı alanlar kentsel transformasyon kapsamına alındı.

Erke yatırımları üzere ara sıra taşınmazların tez kamulaştırılması ve yapılacak olan direkt soğutmalı slab döküm yöntemi ile ısıdam/sevimsiz haddelenmiş alüminyum düzlem işlenmiş üretim tesisi yatırımına azamet desteği verilmesine ilgili Cumhurbaşkanı kararları, bugünkü Resmi Gazete’de yayınlandı. Mavera yandan, Karaman’da aynı düzlük Erke İhtisas Uran Bölgesi ilan edilirken, Mardin’in Artuklu tutkun üç mahallede bazı alanlar kentsel dönüşüm kapsamına alındı.

ENERJİ YLATIRIMI İÇİN KAMULAŞTIRMALAR

Erke yatırımı gerekçesiyle yapılacak tez kamulaştırma kararları söyle:

Türkiye Hayatiyet İletim AŞ Genel Müdürlüğü’ne ilgilendiren ‘154 kV (Çankırı-Kurşunlu) Brş.N.- Korgun OSB Erke İletim Hattı Projesi’ kapsamında proje güzergahına intişar fail taşınmazlarda rekiz yerlerinin mülkiyet şeklinde, nâkil gabarisinin ise istinat hakkı böbürlenmek vasıtasıyla çabuk kamulaştırılacak.

Ankara’da Bakir Tapduk Emre DM- Nallıhan Dalan Fideri, Bilecik’te Göksu- Çaylık, Çankırı’birlikte Dolaşlar SOY- Bayramören MAHIYET, Hatay’da Mızraklı-Eriklikuyu, Kastamonu’dahi Cide DM-Doğanyurt DM, Konya’dahi Akşehir TM-Yeni Boğadamı DM-Atakent TR1, Mersin’de Mutluluk-Değirmenlik- Akçaalan ve Mersin’de Mutluluk-Bakir TM-Kelceköy DM Erke aktarım hatlarının yapımı için bahis konusu güzergahlara intişar eden taşınmazlarda hayatiyet dağıtım kasılma yerlerinin sahiplik halinde, biçim itimat sahalarının ise direniş hakkı böbürlenmek vasıtasıyla Türkiye Cıvıltı Dağıtım AŞ Umumi Müdürlüğü tarafından çabuk kamulaştırılacak.

Karaman’ın Tarz ilçesine mecbur kâh alanların üstelik Karaman Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi ilan edilmesine değişmeyen verildi.

KONYA’DA ETİ ALÜMİNYUM TARAFINDAN KURULACAK ÜRETİM TESİSİNE ORAN DESTEĞİ

Mavera yandan, Konya’de Cengiz Holding’e sınırlanmış ETİ Alüminyum ATLATMAK eliyle yapılacak olan direkt soğutmalı slab döküm yöntemi ile yunak/itici haddelenmiş alüminyum ortam mamul üretim tesisi yatırımı ‘Yatırımlara Proje Bazlı Büyüklük Yardımı Verilmesine İlişkin Karar’ kapsamında desteklenecek. Tesise verilecek destekler şöyle sıralandı:

“3 milyar 10 milyon 545 bin 522 TL sabit envestisman tutarıyla, gümrük vergisi muafiyeti, Eklenmiş Değer Vergisi (KDV) istisnası, KDV iadesi, yüzdelik 100 oranında kazanç indirimi, yüzdelik 85 oranında yatırıma katkı oranı, yüzde 100 oranında envestisman katkı tutarının yatırım döneminde kullanılabilecek oranı, maksimum hacim sınırı olmaksızın 10 yıl boyunca sigorta primi çalıştıran hissesi desteği, azami 75 milyon lira kalifiye personel desteği ve işletmeye intikal tarihinden itibaren 10 yıla kadar 200 milyon TL’yi aşmamak için erke istihlak harcamalarının yüzdelik 50’si oranında erke desteği verilecek.”

KENTSEL DÖNÜŞÜM

Resmi Gazete’de yayınlanan reisicumhur kararı göre Mardin’in Artuklu ilçesine ilişkin Acar, Temiz ve Yalım mahalleleri sınırları içerisinde saha düzlük kâh alanların dahi kentsel inkılap ve gelişim proje alanı ilan edilmesine karar verildi.

Share: