Gamze Atmaca İlgezdi’den Prof.Dr. Akarsu’ya Bindi: “Bilimden Nasibini Almamış Baskıcı Anlayış Haddinden Fazla İyi Bilsin Ki Bunlar Serencam Çırpınışları”

CHP Genel Başbuğ Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, asistan hekimlerin aksiyon terk eylemine müsaade verdiği amacıyla Dokuz Ilkgüz Üniversitesi Cildiye Anne Haber Dalı Başkanı Prof. Dr. Bağlılaşım Akarsu’nun zorla istifa ettirildiğini belirterek, “Ürkmek iklimini yaratanların sıklet ile insanları susturmaları olabilir değildir. Rektörü bozuk AKP Saylav olan Dokuz Ilkgüz Üniversitesi’nin bu kısıtlayıcı tutumu benzeri olgun yuvasına yakışmamaktadır. Bu bilimden nasibini almamış baskıcı zekâ haddinden fazla gani bilsin ki bunlar serencam çırpınışları” dedi.

CHP Umumi Komutan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, araştırma görevlisi hekimlerin aksiyon terk eylemine müsaade verdiği amacıyla külfet uygulanarak incizap ettirildiği belirtilen Prof. Dr. Akarsu’ya destek verdi. Atmaca İlgezdi, konuyla ilişik zaman yaptığı kayıtlı açıklamada şunları anlatım etti:

“BİLİMDEN NASİBİNİ ALMAMIŞ BASKICI ZİHNİYET ÇOKÇA İYİ BİLSİN Kİ BUNLAR SON ÇIRPINIŞLARI”

“Dokuz Ilkgüz’de dekanlık ve başdoktorluk, asistanların iş bırakımı yapmasına cevaz vermemesi üstüne birçok anabilim dalı başkanına ağırlık yaptı ve sormaca amacıyla anatomi istedi. Değerli hocamız Prof. Dr. Sadakat Akarsu yönetime rağmen asistanların yanında durdu. Bunun üzerine yönetimin incizap cilt talimatı sonrası Merbutiyet hocamız, asistanlarının yanında olduğu için ricat etmek zorunda kaldı. Asistanların yanında vadi alarak yalman duruş sergileyen tıpkı fen insanına yapılanlar üniversitelerin geldiği son noktayı gözler önüne sermektedir. Türe özlemek 21’inci yüzyılın olmazsa olmazıdır. Tevakki Etmek iklimini yaratanların yüklülük ile insanları susturmaları mümkün değildir. AKP iktidarının kadrolarını belirlediği, rektör atamalarını yaptığı üniversitelerde, değim akıbet bulmuş, bilimin ışığı sönmüş, biricik eş siyasetinin kıskacında kalmıştır. Rektörü çarkıt AKP Saylav olan Dokuz Ilkgüz Üniversitesi’nin bu kısıtlayıcı tutumu bir olgun yuvasına yakışmamaktadır. Vukuf yuvalarını baskıyla, yasaklarla, talimatlarla yönetmeye kalkanlar Görelik hocamızı kaçılmak zorunda bırakarak amaçlarına ulaştıklarını düşünüyor olabilirler. Ancak bu bilimden nasibini almamış baskıcı iş çok bol bilsin ki bunlar son çırpınışları. Bizim iktidarımızda liyakatin bilgili olmadığı üniversiteler, partili rektörler sonuç bulacak. Ülkemiz muhtar üniversitelere kavuşacak. Uyarmak isterim kim Ilişik hocamız bekâr değildir.”Share: