Hürriyetperver Yetişek-Sen Samsun Şubesi: “Meslektaşlarımıza Boş Sarıklı, Çapulcu Hoca ve Maniple Öğretmen Unvanlarını Verenleri bile Unutmayacağız”

MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

Hürriyetçi Eğitim-Sen Samsun Temsilciliği Muallimlik Meslek Kanunu’nun yeniden düzenlenmesini istedi. Sendikanın Samsun Temsilcisi İrfan Kamer “Yedi ayrımlı statüde, sarıklı istihdam modeli kabul edilemez. Bu süreçte Delege mesleğini yürütme eden meslektaşlarımıza boş hoca, plaçkacı öğretmen ve manipülatör hoca unvanlarını verenleri bile unutmayacağız” dedi.

Hürriyetçi Yetişek-Sen Samsun Temsilciliği muallimlik iz kanunun baştan düzenlenmesi amacıyla Samsun’de İlkadım Tütün İskelesi önünde esbak ayrımsız matbuat açıklaması yaptı.

“BUGÜN BURAYA, YERE SAKIT MESLEKİ İTİBARIMIZI, YERDEN KALDIRMAYA GELDİK”

Hürriyetçi Yetişek-Sen Samsun temsilcisi İrfan Ay’ın yaptığı izah şöyle:

“Samsun Temsilcisi bugün burada, Ulu Önder Gazi Mustafa Eksiksizlik Atatürk’ün, Halas Savaşı’nı başlatmak için Samsun’a geçmiş adımını atarak, özgürlük ateşini yaktığı, bağımsızlık güneşinin doğduğu, Kötü İskelesi’nden, şu saatlerde yıpranmamış yasama dönemini amacıyla toplanan TBMM’ye, say barışını bozan bu kanunun, yeniden düzenlenmesi üzere geldik. Bugün buraya, yere düşen mesleksel itibarımızı, yerden kaldırmaya geldik. Günlerdir öğretmenlerin yükselen feryatlarını duymayan, adeta sağır ve ahraz olan, Milli Terbiye Bakanlığı’na, Türkiye Balaban Millet Meclisi’ne ve bu ülkeyi yönetmen siyasetçileri da yetiştiren tefehhüm ordusu adına, sesimizi duyurmaya geldik.”

“KANUNUN KAPSAMI KARİYER BASAMAKLARI SINAVI VE 3600 EK BELIRTI DÜZENLEMESİNDEN İBARETTİR”

“2 Eylül’bile Ankara’üstelik, Milli Yetişek Bakanlığı’nın önünde, basın açıklaması yaparak dilekçelerimizi Bakanlığa verdik. Manisa’dan güvercinle bilgi yolladık. Kayseri Erciyes Dağı’ndan dumanla bilgelik gönderdik. Adana ve Tokat’tan haykırdık. Bütün milletvekillerine pusula yazdık. Bugün Kahramanmaraş, Kocaeli ve buradan sıkıntılarımızı temiz Türkçemiz ile İşaret Dili ve Mors Alfabesi ile Braille Alfabesi ile yeniden esasen anlatıyoruz. Bizim sıkıntılarımızı görmek, yaşamak istemeseler dahi hep bildirişim kanallarını deneyerek sesimizi sıkıntılarımızı duyurmaya devam edeceğiz. Kestirmece tıpkı milyon öğretmeni ilişik Muallimlik Çığır Kanunu, 12 husus ve arızi aynı yön girmek amacıyla mecmu 13 maddeden ve takkadak ayrımsız buçuk sayfadan oluşmaktadır. Kanun o kadar tez çıkarılmıştır ki paydaşların görüşü alınmamış, çalakalem yazılan kanun metninde formel tıpkısı tamamiyet de bulunmamaktadır. Kanunun kapsamı kariyer basamakları sınavı ve 3600 eklenmiş karine düzenlemesinden ibarettir. Öğretmenlerin 60 almanak özlemini sona erdirmekle övünen Vekillik, bu kanunda eğitim çalışanlarına şiddetli ilişik hiçbir aranjman getirmemiştir.”

“YEDİ FARKLI STATÜDE, ÖĞRETMEN İSTİHDAM MODELİ KABUL EDİLEMEZ”

Hürriyetperver Eğitim-Sen temsilcisi İrfan Kamer, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Terbiye çalışanlarının tıpkısı hep olduğunu unutan Vekâlet, hizmetlisinden memuruna, 4/B’lisinden şefine, öğretmeninden idarecisine, kamu çalışanların maaşlarını iyileştirmelidir. Maaş iyileştirmesini imtihan şartına dayandırması, kavuşma garabetini ortadan kaldırmayan, kontratlı öğretmenliğin ele alınmadığı, liyakate dayalı bir becerikli atama sistemi getirmeyen kısacası öğretmenlerin iş şartlarını iyileştirmekten ırak, bilakis mücahede barışını bozan bu yasa, paydaşların görüşü alınarak ivedilikle revize edilmelidir. Kariyer basamakları sınavı zımnında 614 bin 446 öğretmen maaşına remiks başvurusu yapmıştır. Öğretmenin kendini geliştirebileceği, çağın şartlarına akıllıca bakir imkanları sağlaması müstelzim Milli Terbiye Bakanlığı, kapsam, muhteva ve akademik adına, kamu aynı gariplik olan 180 ve 240 saatlik videolarla, öğretmenin gelişim sağlayacağını zannediyorsa basit eğitimden üstelik muallimlik mesleğinden birlikte anlamıyor demektir. Bakan’ın rüçhan görevi öğretmenleri bu hesaplı darboğazdan kurtarmakken, zat şoförünü yazıhane müdürü yapmakta soluk sendikaların mensuplarına 76. Maddeden dayak dağıtmaktadır. Öğretmenler odasında başöğretmen, ehlivukuf öğretmen, öğretmen, aday öğretmen, kontratlı hoca, ücretli hoca ve ücretli dirayetli öğretici almak için tıpkı işi özne yedi ayrımlı statüde, öğretmen istihdam modeli kabul edilemez. Bu süreçte Elçi mesleğini icra eden meslektaşlarımıza gereksiz öğretmen, plaçkacı öğretmen ve manipülatör hoca unvanlarını verenleri üstelik unutmayacağız.”

“BİZE GÖRE BAŞÖĞRETMEN TEKTİR”

“Sarikli ders verendir. Hürriyetperver Eğitim olarak öğretmenlik sıfatı dışındaki bilcümle unvanları reddediyoruz. Bize bakarak Başöğretmen tektir. O bile bizlere ‘Fikri bağımsız milletvekili, vicdanı özgür, irfanı bağımsız milletvekili nesiller yetiştirme” görevini veren Başmuallim Mustafa Kemal Atatürk’tür. Bu sınavı derhal bozma edin. Bozduğunuz iş barışını baştan organizasyon edin. Öğretmenlere huzur verin. Artan ekonomik zorluklar nedeniyle her güzeşte bölüm alım gücümüz düşmektedir.

“ENFLASYON FARKI ARTI YÜZDELIK 50 REMIKS YAPARAK BÜTÜN EĞİTİM ÇALIŞANLARININ, YOKSULLUKTAN KURTARILMASINI İSTİYORUZ”

Yetişek tedrisat yardımının temas dönemin başında, yani yılda iki nöbet sunu beş altı asgari ecir tutarında tekmil eğitim çalışanlarına ödenmesini, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde aynı maaş ikramiye verilmesini, banka promosyonlarının acilen konuşu gerçekler dikkate alınarak güncellenmesini, 4/C kontratlı personelken, kadroya güzeşte 4/B’li çalışanların, bilcümle haklarının verilmesini, genel idari sınıfta meydan düz şeflere 3600 melfuf emare verilmesini, dini bayramlarda yetişek çalışanlarına de hezel ikramiyesi verilmesini, idrak dilimi oranlarının acilen güncellenmesini ve en önemlisi yüzdelik 3,5 yüzdelik 5 remiks artı pahalilik farkı değil, enflasyon farkı pozitif yüzdelik 50 bindirim yaparak tamlık eğitim bilimi çalışanlarının, yoksulluktan kurtarılmasını istiyoruz. aksi hâlde tek zam almaya bitmeme edeceğiz.”

Share: