Kimdir bu Sputnik?

Rusya Federasyonu’nun resmi malumat ajansı olan Sputnik 1 yıldır Türkiye’birlikte deli dolu olarak yapıt yapıyor. 24 Teşrinisani’birlikte Rus Albeni Kuvvetleri’ne ilgilendiren AKARSU-24 tipi jet düşürülünce “yönlü” olduğu iddia edilen yayınları ile gündeme geldi.

Yiğitlik Ardıl Tarih / SÖZCÜ

Acımasız Savunma Vekil Yardımcısı Anatoliy Antonov’un Reisicumhur Recep Tayyip Erdoğan’ı IŞİD petrollerinin ticareti ile suçlamasını hareketli anlatımla veren haberleri bütün Türk medyası Sputnik’ten aldı. Rastgele sabık çevrim “Sputnik’in haberine bakarak…” alıntılanan apayrı istihbarat görür olduk.

PEKİ KİMDİR SPUTNİK TÜRKİYE?

Kurulduğu devir 25 Açıklık 2014, Türkiye yolsuzluk skandalının ikinci ayağını yaşıyordu. Dünya medyasındaki “Gün Batısı” tekelini kırmanın bakir tıpkı formülü adına ortaya artık. Şimendifer’lı çap finansmanı ile ürün fail Al Jazeera’nin Garplı ülkelerde yarattığı etkinin benzerini Rus eliyle yarattı denilebilir.

Mavera yandan Sputnik’mağara ‘Pravda Haberciliği’ yaptığı eleştirileri var. Yani Moskova yönetiminin tıpkı 2014 yılında yaşanan Ukrayna Krizi’nde olduğu gibi Soğuk Harp döneminin yaymaca aracı olarak bu kez Sputnik’i kullandığı sav ediliyor.

Fakat Sputnik bu iddiaları reddediyor ve anaakım medyanın anlatmadıklarını anlattığını savunuyor. Sloganı bile bu zaten “anlatılmayanı anlatıyoruz.”

Sputnik’i Umumi Yapıt Yönetmeni Usta Boztepe’ye sorduk.

“Sputnik Türkiye, başka ülkelerdeki servislerle eşgüdümlü namına, çalışmalarına yaklaşık 1 yıldır devam etmektedir. Sputnik servisleri aracılığıyla hazırlanan içerikler, ortak tıpkı selen havuzunda toplanmakta, Türkiye servisi dahi bu haberleri kullanmaktadır. Haberler, görmüş geçirmiş bir editoryal ekip aracılığıyla, uluslararası bir eser kuruluşu olmanın verdiği sorumlulukla ve habercilik etiği kıstaslarına merbut kalınarak seçilmektedir.” diyor.

Sputnik 24 Son Teşrin’birlikte Türkiye Moskof Albeni Kuvvetlerine ilişkin bir SU-24 tipi jeti düşürünce ortaya çıkan ve bibi tırmanmakta olan kriz sonrasında zahir etkilendi, diye niteleyerek sorduğumuzda Boztepe “ne Türk makamları hangi üstelik Acımasız makamları eliyle Sputnik Türkiye’nin editoryal politikasına, seçkin engelleme girişimi olmamıştır,” dedi.

24 Teşrinisani 2014 tarihinde Türk jetleri “Türk çekicilik sahasını ihlal ettiği” iddiasıyla SU-24 tipi Moskof jetini düşürmüştü. Acımasız Gelgel Kuvvetleri ihlalin gerçekleşmediğini savunmuştu.

‘YAYINLARIMIZ DEĞİŞMEDİ’

Sputnik’mağara jet düşürülmesinden bilahare taraflı bir eser yaptığı iddialarını ise Boztepe reddediyor: “Sputnik Türkiye, bahis konusu tarihten önce hangi saiklerle yayıncılık yapıyorsa, bir şekilde devam etmektedir.”

Boztepe “Rusya ve Türkiye’den yapılan resmi izahat özellikle kalkmak için, konuyla ilgili kül tarafların kıymetlendirme ve yorumlarına meydan verildiğini” ve “Sputnik muhabirlerinin Türkiye ve Rusya hükumetlerinin arka düzem temsilcileriyle özel röportajlar gerçekleştirmiş, konuya tıkır olan aykırılık partilerinden, uzmanlardan ve gazetecilerden değerlendirmeler aldığını,” söyledi.

Twitter’de Sputnik Türkiye’nin izlem ettiği hesaplar, itinalı şekilde hem Türk hem dahi Acımasız Büyükelçilikleri’ni strateji ediyor.

Boztepe Sputnik’cilt geçmiş Rusya’nın Sesi FM’mağara Umumi Nişane Yönetmeni yerine çalışıyordu. 

Sputnik, Rusya’nın Sesi Radyosu ve RIA Novosti Bilgelik Ajansı’nın birleşmesiyle kuruldu. Rossiya Segodnya (Uluslararası Rusya Bugün Bili Ajansı) çatısı altındaki kuruluşlardan biri.

Boztepe “Rusya’nın 6 dilde uluslararası ürün yapmakta olan ünlü TV kanalı RT (Russia Today) ile birlikte Rossiya Segodnya çatısı altında meydan düzlük Sputnik, uluslararası editörlük alanında sonuç dönemde öne çıkan hamleleri olta ediyor,” dedi.

Sputnik, İstanbul, Washington, Kahire, Pekin ve Montevideo’bile ofisleri var. Sputnik’in kurulmasıyla alay malay, Rusya’nın Sesi Radyosu’nun yayınları, Sputnik’e devredilip RIA Novosti Marifet Ajansı birlikte ecnebi dillerdeki yayınlarına akıbet verdi, Sputnik çatısı altına girdi.

Sputnik’mağara sloganı “Anlatılmayanları anlatıyoruz”

Share: