Lahey Belediye Reisi, şehrin tutsaklık tarihindeki rolü cihetiyle bozukluk diledi

Lahey Şehremini Jan van Zanen, şehrin esaret ve sömürge tarihindeki rolü zımnında özür diledi.

Başkanı van Zanen, ülkenin yönetimsel başkenti Lahey’deki millî seyir binasında yapılan törende yaptığı konuşmada, şehrin kolonyal gün ile yüzleşmesi açısından bugünün cesim aynı bölüm olduğunu dile getirdi.

Farklı budunsal kökene ehil bir nice kişinin meydan aldığı törende Van Zanen, “Atalarımızın köleliği ve kolonyalizmi desteklemesi ve yararlanması cihetiyle Lahey Şehir Konseyi hesabına bildirme içten özürlerimi sunarım.” ifadesini kullandı.

Van Zanen, bozukluk dilemenin bir vakitler çekilen acıları unutturmadığını belirterek, “Bugünkü Lahey şehrinin yönetimi ve sakinleri yaşanılanlardan âlem suçlanamaz.” dedi.

Van Zanen, şehirde yaşayanların yüzde 20’sinin atalarının bir vakitler kölelik ve müstemlekecilik mağduru olduğunu dile getirerek, yaşanan acıları “şehrin eş tarihinin” parçası haline getirmeyi amaçlayan şümullü tıpkısı programı hayata geçireceklerini rapor etti.

Daha ilk Amsterdam, Rotterdam ve Utrecht şehirleri tutsaklık tarihindeki rolleri sebebiyle kusur dilemişti.

Hollanda’da hükümetinin, ülkenin boyunduruk tarihindeki dahli sebebiyle mail zamanda resmi kusur dilemesi bekleniyor.

Öte yandan, 2023’ün kul ticaretini yâd yılı zar edilmesinin düşünüldüğü açıklanmıştı.

Share: