“O gazetecilere” yasak!

TBMM’nin güvenliğini ve saygınlığını ihlal edici davranışta bulunan matbuat ve yayın mensuplarının yasama kurulu muhabiri kartlarının halel edilebileceğine ilgilendiren “TBMM’dahi Basın ve Ürün Mensuplarının Çalışmaları Üzerine Yönetmelik”te yapılan farklılık Resmi Ceride’dahi yayımlandı.

“TBMM’dahi Matbuat ve Yayın Mensuplarının Çalışmaları Hakkında Yönetmelikte Başkalık Yapılmasına İlişkin Talimatname”te, 12 Mart 2013’te Resmi Gazete’üstelik yayımlanan yönetmeliğin 14. maddesinin 3. fıkrasında değişiklik yapıldı.

Yapılan değişikliğe ilgili Resmi Ceride’birlikte yayımlanan kararda, “TBMM’nin güvenliğini ve saygınlığını ihlal edici gösteri ve davranışta kâin matbuat ve yayın mensubunun parlamento muhabiri kartı ilişkin İdare Amirince iptal edilir. İptal gerekçesi ilgiliye ve kuruluşuna bildirilir” ifadesi düz aldı.

Yürürlüğe giren mübayenet layıkıyla kartı nakız edilen yasama kurulu muhabiri, iptal süresince TBMM yerleşkesinde basın ve nişane faaliyeti yürütemeyecek.

DEĞIŞMEYEN NE FEHIM GELİYOR?

Uygulama ile TBMM İdari Amirliği istediği gazetecinin davranışlarını bu kapsama sokarak basın kartlarını bozma edebilecek. Kulislerde kararın “taraftar olmayan” tekmil gazetecilere uygulanabileceği konuşuluyor.

Ayrımsız alçak tertibat!

 

Erdoğan’dan boşaltma tepkisi

Share: