Öğrencilerden Grevdeki Omü İşçilerine Destek

MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mektepli Toyluk Sendikası üyesi öğrenciler, OMÜ işçilerinin grev kararına bindi atfetmek amacıyla kampüs içerisinde basın açıklaması yaptı. Aynı saatlerde OMÜ işçilerinin kampüste vadi alan Hayat Merkezi’ne yürümesi ise polis eliyle engellendi.

Acele-Koop-İş Sendikası Samsun Şubesi üyelerinin aldıkları iş bırakımı kararına OMÜ Öğrenci Gençlik Sendikası üyesi öğrenciler destek verdi. Öğrenciler ve işçiler, zaman OMÜ İlahiyat Fakültesi uğrunda basın açıklaması yaptı. OMÜ Mektepli Cahillik Sendikası yerine mütekellim Mete Sert Aydemir, şunları söyledi.

“2,5 aydır süren, emekçi OMÜ ve OMKAN işçilerinin yüzdelik 5’lik bindirim miktarına alın yapılan bu harbi grevde bizler, Mektepli Sendikası yerine işçilerle gelişigüzel direneceğiz. Bu dayatmalara karşı sonuna kadar emekçilerle gelişigüzel el birliği ile sesimizi duyuruyoruz. Öğrenciler kendisine, darülfünun işçilerinin 45 saatlik himmet mesaisine karşılık sunulan yüzdelik 5 yoksulluk zammına karşı çıkacağız. Sorunlarımız ortak, geçinemiyoruz. İşçilere verilen harçlık niteliğindeki bu bindirim miktarı, avlu pahalılığına cebin yetmiyor. Ocak kiraları, ruh, akarsu ve gaz faturaları, erişim ve tagaddi ücretleri bu büyüklüğünde artmışken biz öğrencilere dahi uygun görülen bindi sınırlı. 850 liralık KYK burs/kredisi ile aç kalıyoruz.

“HEM İŞÇİYİ HEM ÖĞRENCİYİ HARIS BIRAKIYORLAR”

Eylül kocaoğlan itibarı ile OMÜ yemekhanelerine gelen yüzde 100’lük remiks ile gelişigüzel 3 liradan 6 liraya yükselen aşındırmak ücretleri, sair yıllara nazaran iki intaç daha aşkın yükselen masraf ödemelerine rağmen işçilere yapılan bindirim yüzdelik 5. Yönetimin verdiği kararlar hem işçiyi hem da öğrenciyi haris bırakıyor. Bu kararlarla birlikte öğrencilere, mektepli değil almaç gözüyle bakılmakta. İşçilerin ise emekleri karşılığını bulmamaktadır. Medrese içerisinde ulaşımın ücretlendirilmesi kadar yönetimin aldığı birçok kararlar dahi bu kanıyı güçlendirmekte. Hem OMÜ yönetimi hem kâin hükümet lazım öğrencilerine lüzum işçilerine geçersizlik ediyor.

“OMÜ İŞÇİLERİNİN GREVİNİ DESTEKLİYORUZ”

Yurtlarda meydan bulmakta yaşanan sıkıntılar, saha bulunsa da karşılaşılan rezillikler, bu haksızlıkların bazıları. İnsancıl koşullarda iki üste bir tane kişinin ancak sığabileceği odaların 4 yahut daha fazla kişiyi barındıracak şekilde tasarlanması, banyoların akıtması, çakılı kemirmek menüsündeki yiyeceklerin yetersizliği ve birçok maskaralık daha tığ öğrencileri, fasıla arkadaşımız olan Enes Kara’nın girdiği o ateş yola sürüklüyor. Buna sessiz kalmayacağız. Tığ, öğrenci sendikası hep bu sorunlara ve hassaten burada sayamadığımız birçoklarına alın OMÜ ve OMKAN işçilerinin grevlerinde yanındayız. Biliyoruz kim bu karanlıktan kurtuluşumuz evet bilcümle bu arada ya hiçbirimiz doğrultusunda olacak. Rektörlükten istediğimiz cevabı almadıkça durmayacağız ve biliyoruz kim direne direne kazanacağız.”

POLİS OMÜ İŞÇİLERİNİN YÜRÜMESİNE İZİN VERMEDİ

Bir saatlerde OMÜ işçilerinin kampüste saha düz Hayat Merkezi’ne yürümesi ise polis aracılığıyla engellendi. Yolu benzeri müddet trafiğe kapatan işçiler hesabına açıklama eden Acele-Koop-İş Sendikası Samsun Şubesi Umumi Sekreteri Buket Candan, şöyle konuştu:

“Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile sendikamız Çabuk-Koop-İş arasında yürütülmekte olan şişman hizmet akdi görüşmeleri 23 Haziran 2022 tarihinde başlamıştır. Şişman hizmet akdi görüşmelerini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü hesabına, sınırlı olduğu işveren sendikası Türk Pahal Endüstri ve Hizmet Sektörü Amme İşverenleri Sendikası (TÜHİS) yürütmektedir. Şişko iş sözleşmesi görüşmelerinin üzerinden 5 ay geçmesine karşın hala konvansiyon sağlanamamıştır. Toplu kesim sürecinin başından beri sendikamız, uzlaşma zemininden vazgeçmemiş, sürecin metin tıpkı şekilde sürdürülmesi amacıyla lazım adımları atmıştır. Fakat sendikamızın bu süreçte göstermiş olduğu cümle çabalar meccanen eskimiş, şişman ittifak görüşmelerinde kanuni müddet içerisinde uyuşma sağlanamaması zımnında Genel Forma Idare Kurulu’muz eliyle 11 Son Teşrin 2022 tarihinde grev kararı alınmıştır. Konuyla ilgilendiren yasal tebligatlar esbak itibariyle Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü’ne ve çalıştıran sendikasına işlenmiş, iş bırakımı kararları eksiksiz gelişim yerlerine asılmıştır.”

Share: