Öğretmenlere lisansüstü yetişek desteği

İSTANBUL İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Üniversitesi beyninde “Öğretmenlerin Mesleksel Gelişiminde Darülfünun İş birliği Protokolü” imzalandı. İş birliği protokolünü İl Milli Yetişek Müdürü Uzun Kalem Erbabı ve İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak imzaladı.

İstanbul İl Milli Eğitim Bilimi Müdürlüğü ve İstanbul Üniversitesi arasında “Öğretmenlerin Mesleki Gelişiminde Üniversite İş birliği Protokolü” imzalandı. İl Milli Eğitim Bilimi Müdürü Uzun Yazıcı ve İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Yanlışsız tarafından imzalanan tören düzeni bağlamında İstanbul sınırları içerisinde yer düzlük Milli Eğitim Bakanlığına ilişkin eğitim bilimi kurumlarında vazifeli öğretmenlerin lisansüstü terbiye süreçlerini bakmak, üniversitelerden öğretmenlerimize yönelik kontenjan artırımı ve iskonto kolaylığı sağlanması amaçlanıyor. Öğretmenlerin Mesleki Gelişiminde Darülfünun İş birliği Protokolüne ilişkin açıklamada kâin İl Milli Terbiye Müdürü Uzun Kalem Erbabı, öğretmenlerin mesleki gelişimlerindeki beklentilerine karşılık verebilecek onların donanımına katkıda bulunacak hava, bünye ve üniversitelerle olan iş birliklerinin devam ettiğini anlatım ederek, bu kapsamda İstanbul Üniversitesi ile birlikte işbirliklerinin mübarek bir şekilde sürdüğünü tabir etti.

“ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİMİNE ARTI AYAR”

İstanbul İl Milli Yetişek Müdürlüğünün yeryüzü mail paydaşlarından birinin İstanbul Üniversitesi olduğunu tamlayan Edip, “Yürüttüğümüz değme çalışmada İstanbul Üniversitemizi yanımızda gördük. Bugün de Milli Yetişek Bakanlığımızın özellikle öğretmenlerimizin mesleksel hareket odağında yürüttüğü haddinden fazla cepheli icraat içerisinde İstanbul Üniversitemizin katkısını almak, öğretmenlerimizin mesleksel gelişimine birlikte pozitif tıpkı değer tesis etmek için bire bir araya geldik” dedi. Milli Eğitim Bakanlığının okul öncesi yetişek, mesleki eğitimle yaptığı mefret envestisman ve yeniliklerden bahseden Edip, Milli Eğitim Bilimi Bakanlığının öğretmenlerin mesleki gelişimi üzerinde çok yüce adımlar attığını rapor etti. Muharrir, yıllardır beklenen Muallimlik Patika Kanunu’nun yürürlüğe girer girmez öğretmenler amacıyla hep lisans ve lisans üstü çalışmalara bile eke tıpkısı ivme kazandırdığını dile getirdi. “ÖĞRETMENLERİMİZ İÇİN KOLAYLAŞTIRICI BİRÇOK UNSURU DEVREYE SOKUYORUZ”Yapılan hisse senedi birliklerinde İstanbul Üniversitesinin bütün kapılarının her zaman eğitimcilere bulutsuz olduğunu tamlayan Kalem Erbabı, “Gerçekleştirdiğimiz teşrikimesai protokolüyle bulunan olan tezli ve tezsiz efdal lisans programlarında ve yanında doktora programında esasen engin erdemli lisans programlarında dahi öğretmenlerimiz amacıyla kolaylaştırıcı birçok unsuru devreye sokuyoruz. Özellikle öğretmenler üzere kontenjan ayrılması çok yüce aynı seçenek. Milli Terbiye Bakanımız Mahmut Özer’in önümüzü açtığı bu konuda İstanbul Üniversitesi ve Rektörümüz bize çokça balaban katkılar sunuyor. Ben kişi şahsında İstanbul Üniversitemizin bütün akademisyenlerine ve alay malay çalıştığımız yönetimsel personeline çokça teşekkür ediyorum. İnşallah öğretmenlerimiz üzere leziz uğurlu olur” ifadelerini kullandı.Protokolün benzeyen öğretmenler gününün tıpkısı müjdesi olduğunu tabir eden Müellif, bu çevirgeç ile öğretmenlerin öğretmenler gününü kutladı. İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Milli Eğitim Bakanlığının öğretmenlerin öz mesleklerinde huzurlu olmasını, huzurla gelişigüzel mübarek ayrımsız düzentileme geçirmelerini seçmek için kolaylaştırıcı bir nice anlaşmayı ortaya koyduğunu anlatım ederek ruhlu bire bir Milli Eğitim Bakanına ve sahadan gelen degaje tıpkısı kültüre erbap İl Milli Eğitim Müdürüne ehil olmanın bire bir nasip olduğunu vurguladı. Dürüst, İstanbul Üniversitesi’nin kamu imkanlarını, öğretmenlere ve daha serbest kitlede bilgiye teşne, bilgiye rağbet gösteren bilcümle vatandaşlara, ayrıca küşade tedris dolayısıyla de bütün insanlığa arz gayreti içerisinde olduklarını belirtti. İmzalanan protokolün iki gelgel üzere dahi sefer suret benzeri tören düzeni olduğunu dile getiren Doğru, “Bizim şu anda üç beniz elli altı faziletkâr lisans programımız ve iki beniz yirmi üstelik doktora programımız var. Bu program ise bu programlar çerçevesinde lazım tezli, gerek tezsiz, engin lisans ve faziletkâr lisans programlarının hepsinde öğretmenlerimizi fethetmek istiyoruz” dedi.Ücrete bağımlı olan gâh lisansüstü bölümlerde tekrar öğretmenlere hafif sağlanacağını nâkil Dürüst, öğretmenlerin yakın öğretmenler gününü kutladı.

Share: