Osmaniye’de, Kanalizasyon Atıklarının Kuş Cenneti Bölgesinden Geçen Ceyhan Nehri’ne Döküldüğü İddia Edildi

HÜCCET DEMİRCİOĞLU

Osmaniye’dahi kent kanalizasyonundan mevrut atıkların; Kırmıtlı Köyü’nden başlayıp Cevdetiye beldesine kadar uzanan, 264 kuş türünün yaşadığı, Ceyhan Nehri havzasındaki Kırmıtlı Kuş Cenneti yakınındaki Ceyhan Nehri’ne döküldüğü tez edildi.

Osmaniye’de şehir kanalizasyonundan gelen atıkların, Ceyhan Nehri havzasında bulunan 796 hektar alana, 10 kilometre uzunluğa erbap Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Himaye ve Milli Parklar Umumi Müdürlüğü aracılığıyla ulusal öneme haiz sulak alan adına tescil edilen (Kastabala) Kuş Cenneti’nin sınırları içerisinde kayran alan Cevdetiye beldesindeki Azamet Su İşleri (DSİ) regülatörü civarından nehre döküldüğü gelecek sürüldü.

“CEYHAN NEHRİ AĞIZ AĞIZA AKDENİZ’E BÜYÜKLÜĞÜNDE ARITILMAYAN BİR SUYLA KİRLETİLİYOR ŞU AN”

Tahminî 264 tuhaf kuşun yaşadığı çevreyi ve nehri kirleten bu kanalizasyon suyunun nehre akmasına aksülamel gösteren Kırmıtlı çarkıt Şehremini ve Kuş Cenneti kurucusu Ulvi Murtaza Doğan şunları söyledi:

“2002 Kastabala sulak alanında makro tabiat alanı çalışmalarımız oldu Kuş Cenneti’ni kurduk aha 2006’üstelik resmi açılışını yaptık. O günden beri işte bu Osmaniye’nin suyunun kanalizasyonunun arıtılmadan Ceyhan Nehri’ne bırakıldığını belirleme ettik. O günlerde tekrar şikayetlerde bulunduk. Sonsuz serzenişlerde bulunduk. Şu zaman Osmaniye’nin kanalizasyonu sizin bile gördüğünüz kabil arıtılmadan DSİ’bile, Huy Esirgeme Milli Parkı birlikte bunu görüyor mu görmüyor mu bilmiyorum ama DSİ bunu alelhusus bunu, burayı destek olmak zorunda. Buna müdahil almak zorunda. Antrparantez bu proje Hamıs Çayı’na akıyordu direkt Hamıs Çayı’nı kirletiyordu, Hamıs Çayı birlikte Ceyhan Nehri’ni kirletiyordu esas ülkü buradan bırakılmasındaki nükte, esas nükte, İskenderun Demir Polat Fabrikaları buradan soğutma suyu alıyor, Ceyhan Nehri’nin aceleten regülatörün önünden. Osmaniye’nin kanalizasyonu bu suya karıştığı için bunların akarsu çekicilik yerini bile kirlettiği amacıyla fabrika şikayette bulunuyor ‘Bizim makinelerimiz çalışmıyor, oksitleniyor zira ağırbaşlı metaller varmış burada, makineler paslanıyor tığ makineleri çalıştıramıyoruz’ diyerek bu suyu buradan aşırtmalarını irade etmiş. DSİ’üstelik Osmaniye Belediyesi’ne projeyi yaptırmış ayrı benzeri 80’lik boruyla derhâl regülatörün BS sıfırın üzerinden aşırtarak güreşçi köprüsü namına Cevdetiye’nin aşağısına bırakıyor. Yani temelli fabrikaları yetirmek üzere makineleri idare etmek için buradaki hep biyolojik çeşitlilik köylerdeki hayvani bilmem bilcümle Ceyhan Nehri tamamen Akdeniz’e büyüklüğünde arıtılmayan tıpkı suyla kirletiliyor şu zaman.

“KUŞLARI BIRLIKTE ÖLDÜREBİLİYOR BU KİMYASALLAR”

Genişlik bu beyninde yani. Demin bu tamamen gayrisıhhi benzeri akarsu, arıtılmayan aynı su herhangi bir nev kimyasalların evsel atıkların buraya bırakıldığı tıpkı yer. Tabii bunları kuşlar tıpkısı kısmı beslenebiliyor ama bir kısmı bile bundan karmakarışık ve ölebiliyor yani. Kuşları bile öldürebiliyor bu kimyasallar. Kuş Cenneti olarak ilan edilmiş muhteşem sulak düzlük korunması gereken benzeri düz arıtılmayan kanalizasyonu bu cenneti yok ediyor buradaki canlıları birlikte yok ediyor filhakika.”

“BU SU BILCÜMLE ÇUKUROVA’YI SULAYAN VE KARATAŞ’TAN DENİZE DÖKÜLEN BİR AKARSU”

DİSK Zahmetli Sen Osmaniye Bölüm Başkanı ve Cevdetiye beldesi sakinlerinden Metanetli Önal ise, “Hemen suyun kenarına baktığınız devir bunlar pislikten meydana gelen oluşumlardır, yosunlardır. Hep ırmak boyunca bunu soldurmak mümkün. 2 almanak savaş neticesinde 5-10 kilometre yukarda aceleten Hamıs’a dökülen su demincek Cevdetiye’nin ve ince uğraşlarla mücadelelerle Kuş Cenneti car edilen içtima ortasına dökülmeye başladı. Bu akarsu kati suretle arıtılmıyor. Bu akarsu bütün Çukurova’yı sulayan ve Karataş’tan denize dökülen benzeri su. Uluslararası anlaşmalarımızda birlikte elhak bu tıpkı yanlışlık teşekkül ediyor.

“BU SUYUN ARITILMADAN BU NEHRE DÖKÜLMESİ KATLİAMDIR”

Suyun kati surette arıtıldıktan bilahare denize dökülmesi gerekiyor. Bu suyla bütün köylerin ekincilik arazileri, sülale bahçeleri, hayvanları sulanıyor. Eskiden insanlar 30 yıl 35 sene geçmiş tarlasını sulamaya giderken yanı sıra su götürmezdi bu suyu içerlerdi. Demin kasıklarına büyüklüğünde kendilerini korumazlar ise çizme giymezler ise bacakları tarlaları suladıktan 2 aktarılma sonraları çürük içre kalıyorlar. Bu bir cinayettir, bu tıpkısı doğa katliamıdır, bu hiçbir insanlığa sığmaz. Kati surette bu suyun arıtılması icap yazık günah. Burada yalnız evsel atılmış yok aklınıza mevrut uyuşturucudan tutun sanayideki sakil metale büyüklüğünde bilcümle atıklar mevcuttur. Bu nedenle olmazsa imkânsız mutlak surette bu suyun arıtılması ister. Bu suyun arıtılmadan bu nehre dökülmesi katliamdır” dedi.

ANKA Bilgelik Ajansı’nın ulaştığı Osmaniye Belediyesi Hususi Makule Müdürü Muhammed Nuri Arıkan, arıtma tesisinin çalışıp çalışmadığı konusunda bilgisi olmadığını söyledi.

Uray Matbuat ve Halkla İlişkiler Müdürü Keleş Erdem Bülbül ise telefona yanıt vermedi ve ahit yapmadı. Kayıtlı adına anlamsız soruya birlikte yanıt verilmedi.

Osmaniye Belediyesi santral görevlisinin yönlendirdiği Şebeke Şefi Salih Cihan ise laf üzerine bilgisi olmadığını belirtti ve Basın Im Müdürü’nün konuya bilgili olduğunu tabir etti. Belediye Başkanı Paha Kara’ya ise ulaşılamadı.

Share: