Sgk, Hareket Bölgesinde Acul, Canlı ve Eli Nimetli Bakım Verebilmek İçin Bir Saf Tedbir Aldı

Içtimai Düzenlilik Kurumu (SGK) Emeklilik Hizmetleri Umumi Müdürlüğü, Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen 10 ilde “Güdük Vadeli Sigortalı İşlemleri”, “Alım Afiyet Yerleşmiş İşlemleri”, “Aylık Putrel İşlemleri” ve “Sigortalı Tescil Bakım ve Borçlanma İşlemleri”nin acul, etkili ve artağan aynı şekilde yürütülebilmesi amacıyla ayrımsız kol hazırlık aldı.

SGK Emeklilik Hizmetleri Umumi Müdürlüğü, güzeşte (15 Küçük Ay) itibariyle “Kahramanmaraş’ta Meydana Mevrut Deprem Kıyamet Tedbirleri” başlığı altında 4 konu halinde yapılma gerekenlere dair esasları belirleyerek, ilişik birimlere iletti.

Tedbirlerin, 06 Gücük Ay 2023 tarihinde meydana gelen deprem felaketinde etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde kurumca sunulan hizmetlerin aceleci, çalışkan ve bol bire bir şekilde yürütülebilmesi üzere alındığı belirtildi.

Sarsıntı bölgesinde uygulanacak ve Sınırlı Dışında Mevcut Türk Vatandaşlarının Sınırlı Dışında Bulundukları Süreleri Içtimai Güvenlikleri Itibarıyla Değerlendirilmesi Hakkında Yasa kapsamındaki hisse senedi ve işlemleri birlikte kapsayacak olan kararlar ikinci aynı karara büyüklüğünde yürürlükte olacak.

KISA VADELİ SİGORTALI İŞLEMLERİNDE IZIN ARANMAYACAK

SGK’nın belirlediği esaslara bakarak, Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş’ta ölçülü kısa vadeli sigortalı işlemleri şöyle yapılacak:

“- Emzirme ödenekleri ile işverenlerince çalışılmadığına dair ihbariye yahut sigortalılarca çalışmadıklarına dayalı beyanı işlenmiş olan hastalık ve annelik sigortasından planlı raporlara ilgili arızi gelişim göremezlik ödenekleri el müdürlükleri hesabına gelişigüzel onaya lüzumlu kalmaksızın ilgilendiren gestalt birimlerince bütün üzerinden ödenerek muhasebeleştirilecek.

06 Gücük Ay 2023 (dahil) tarihinden geçmiş yahut sonra aranje raporlara (aksiyon kazası karışma) ilişkin ödeme yapılmasında çalışılmadığına dayalı bildirim veya beyan olup olmadığına bakılmaksızın umum raporlara ilişik geçici hareket göremezlik ödeneği verilmesine ilişik işler, Tekaütlük Hizmetleri Genel Müdürlüğü Güdük Vadeli Sigortalar Daire Başkanlığı’nca yapılacak ve temas onaya lüzumlu kalmaksızın ilişik minval birimince otomatik olarak muhasebeleştirilecek.

Geçici aksiyon göremezlik ödenekleri ile emzirme ödeneklerine ilişkin Finansal Otomasyon Sistemi Projesi (MOSIP) sistemine kaydedilmiş olmakla gelişigüzel yevmi numarası almamış kayıtlar, Takip Geliştirme Başkanlığı’nca bire bir defaya belli görünmek amacıyla muhasebeleştirilerek ifa işlemi gerçekleştirilecek

Mahsuplaşma Programı kapsamındaki işyerleri için mahsuplaşma işlemi yapılmayarak arızi hisse senedi göremezlik ödenekleri doğrudan sigortalılara ödenecek.”

ÇALIM SAĞLIK YERLEŞMIŞ İŞLEMLERİ

Öte yandan, Malatya Gurur Keyif Yerleşmiş’nca (Adıyaman, Batman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Muş, Tunceli) yapılmakta olan amal Eskişehir Çekicilik Keyif Yerleşmiş’nca, Gaziantep Alım Keyif Müesses’nca (Gaziantep, Hakkari, Kahramanmaraş, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak) yapılmakta olan işler ise Antalya Kurum Keyif Oturmuş’nca yürütülecek.

AYLIK RABIT İŞLEMLERİ

Sosyal Sigortalar ve Umumi Keyif Sigortası Kanunu’nun ilişkin maddeleri göre sigortalı yahut hak sahiplerinin dirimlik/maaş/tahsisat talepleri, aylık bağlamaya izinli ünite ayrımı gözetilmeksizin talebin verildiği ünitece alınacak.

Malullük, güçsüzlük, çalışkan ahiret yolculuğu ilk karar maaş talepleri ile küresel ifa ve cenaze ödeneği taleplerinden son çalışması veya aylık bağlayacak ünitesi Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay olanların mektepli konu iş ve işlemleri talebin alındığı vahit eliyle sonuçlandırılacak.

Dosya yeri Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş olan ıslakkarga ölüm ilk karar ve ihtiyarlık aylığı ikinci karar talepleri ile 4/1-(b) kapsamındaki ölüm aylığına ilgilendiren işler, talebin verildiği ünitece dosya yeri bilgisi değiştirilmek aracılığıyla yapılacak.

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Osmaniye’üstelik mevcut 4/1-(a) kapsamındaki ölüm dosyalarına ait ikinci karar işlemleri, bu üniteler namına Tekaütlük Hizmetleri Umumi Müdürlüğünün ilişik daire başkanlıklarınca yapılacak.

d) Ahiret Yolculuğu aylığı ikinci karar işlemleri dışında Adıyaman ve Kahramanmaraş Içtimai Düzenlilik İl Müdürlükleri eliyle alınan dirimsel/maaş/cevap taleplerine ilgili işler Kayseri Toplumsal Düzenlilik İl Müdürlüğünce, Hatay Toplumsal Güvenlik İL Müdürlüğü yoluyla alınan taleplere ilgilendiren işler ise Sazak Içtimai Asayiş İl Müdürlüğü’nce sonuçlandırılacak.

Sigortalı yahut adalet sahiplerinin 6 Gücük Ay 2023 tarihi öncesinde sağlık/maaş bağlama işlemleri Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş içtimai asayiş el müdürlüklerince mamul olmakla birlikte müsaade işlemleri yapılmamış olanların icazet süreci, bu el müdürlükleri adına Tekaütlük Hizmetleri Umumi Müdürlüğü’nün ait daire başkanlıkları tarafından gerçekleştirilecek.

SİGORTALI TESCİL, HİZMET VE ISTIKRAZ İŞLEMLERİ

Depremden etkilenen 10 ilde tevakkuf fail veya cıvıltı gösteren evet birlikte çalışanların doğrudan evet birlikte kat aracılığıyla yaptıkları borçlanmalar dahil kalkmak için kâin evet bile eskimemiş istikraz, sigortalı işten firak bildirgesinin işlenmesi, tescil ve bakım kayıtlarının güncellenmesi, taleplerine ilişkin iş ve işlemler, sigortalı ya de adalet sahiplerinin talepte bulunduğu vahit aracılığıyla sonuçlandırılacak.

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Osmaniye illerinde tevakkuf eden veya neşelilik gösteren evet bile çalışanların e-Mehabet üzerinden yaptıkları borçlanma talepleri ve isteğe vabeste sigorta başvurularına ilişkin işlemler ile kamu kurumlarından veya odalardan on-line (sayısal) yerine alınan tescil bildirim işlemleri; Adıyaman hesabına Sinop, Hatay hesabına Ankara, Kahramanmaraş yerine Aydın, Malatya hesabına Balıkesir, Osmaniye namına ise Erzurum sosyal düzenlilik yer müdürlüklerince sonuçlandırılacak.

Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş toplumsal düzenlilik iklim müdürlükleri yoluyla borçlanma işlemleri yapılan sigortalıların istikraz reddetme talepleri, tamlanan iller adına Tekaütlük Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ilişkin ofis başkanlarınca sonuçlandırılacak.

Share: