TADDEF Genel Komutan Yardımcısı Başkomutan Ünsal: “Azerbaycan’ın Istiklal Yıl Dönümü Mutlu Olsun”

TADDEF (Türkiye Azerbaycan Ülfet Dernekleri Federasyonu) Umumi komutan yardımcısı ve Iğdır Azerbaycan Evi Derneği başkanı Serdar Ünsal, Azerbaycan’ın bağımsızlığına kavuşmasının 31. yıl dönümüne ilişik endişe yayınladı.

Ünsal mesajında, “Bugün 18 Ekim, Azerbaycan’ın Istiklal Haset namına kutlanıyor. 20. yüzyılın sonlarında Sovyetler Birliği yıkıldıktan bilahare oluşan amelî tarihi ortam ve Allah’ın bahşettiği vesile sonucunda Azerbaycan halkı 20. yüzyılda ikinci misil bağımsızlık bayrağını kaldırdı. Bu, Azerbaycan Türklerinin siyasal tarihinde 20. yüzyıldaki ikinci bembeyaz zaferi idi. Rusya’ da ki demokratik güçlerin faaliyeti sonucunda devletlerde dahi merkezden kaçma, öz egemenliğine kavuşma istekleri karşısı alınamaz ayrımsız noktaya ulaşmıştı. Böyle aynı ortamda Azerbaycan Cumhuriyeti Ulvi Sovyet’inin halkın talebi ile çağrılmış olağanüstü toplantısında 30 Ağustos 1991 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyetini bağımsızlığına kavuşmasına ilişik demeç akseptans edildi. Azerbaycan Cumhuriyeti Ulu Sovyet’inin 18 Teşrinievvel 1991 günlü toplantısında Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Devlet Bağımsızlığı için Kanunuesasi Senedi rey birliğiyle akseptans edildi. Azerbaycan’birlikte 29 Aralık’ta halk oylaması yapıldı. Plebisit bültenine bir istifham yazılmıştı: ‘Siz Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Bağımsızlığı karşı Azerbaycan Cumhuriyeti Yüksek Sovyet’inin kabul ettiği Anayasa Senedini beğeniyor musunuz?’ Azerbaycan halkı rey birliğiyle Azerbaycan’ın bağımsızlığından yana oldu. Mayıs 1992 tarihinde Milli Sedir marifetiyle Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Marşı (müziği Üzeyir Hacıbeyov’un, sözleri Ahmet Cevad’ın), az sonraları üç mülevven sembol, süresince alaz olan sekiz köşeli şans musavver devlet arması onaylandı. 18 Teşrinievvel 1991 tarihinden beri Azerbaycan hâkim tıpkısı ülkedir ve umum bunu tıpkı küçümseme kendisine kutluyor” görüşlerine düzlük verdi.

Ünsal, “Zaman Azerbaycan bölgede gelişen ve güçlenen tıpkısı mehabet olmuştur. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev sayesinde giderek bile güçleniyor. 44 dönme süren savaşla obstrüksiyon edilen topraklar azad edilmiştir. Üç renkli Azerbaycan bayrağı yeniden Karabağ’birlikte dalgalanmıştır “dedi. – IĞDIR

Share: