TBMM Başkanlığı Istifham Önergesini İade Etti, Bayraktutan Tepki Gösterdi: “İsmail Kahraman’ın Sözlerinden Erinçsiz Olmayanlar Konunun TBMM Gündemine…

TBMM Başkanlığı, CHP Artvin Milletvekili Tasavvur Bayraktutan’ın bozuk TBMM Başkanı İsmail Alp’ın “Şehirlerin halas yıl dönümleri kutlanıyor. Kesinlikle karşıyım. Şehirlerin düşman işgalinden kurtuluşu zımnında kutlama yapılmaz” sözleriyle ait TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesini TBMM İçtüzüğü’ne marjinal olduğu gerekçesiyle reddetme etti. Bayraktutan, “İsmail Kahraman’ın sözlerinden tasalı olmayanlar; konunun TBMM gündemine taşınmasından tasalı olmuşlardır” diyerek reaksiyon gösterdi.

Eski TBMM Başkanı İsmail Yiğit, katıldığı tıpkı monitör programında; “Şehirlerin halas yıl dönümleri kutlanıyor. Banko karşıyım. 2 Mart’ta Rize kurtulmuş, kim diyor? Namevcut Erzurum şu Mart’ta. Şehirlerin antagonist işgalinden kurtuluşu dolayısıyla tebrik kartı yapılmaz. Dünya güzel bitti, müstevliler alacaklarının biraz intaç mislini aldı ve öyle gittiler, çekildiler. Kurşun sıkmadık kim” demişti.

CHP Artvin Saylav Kasıt Bayraktutan üstelik Kahraman’ın sözleriyle ilişkin TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un yanıtlaması istemiyle istifham önergesi vermişti. Bayraktutan, Şentop’a şu soruları yöneltmişti:

“Mevcut TBMM Başkanı yerine Cumhuriyetimizin temellerine, ortak değerlerimize, ülkemizin kurtuluş mücadelesine şalter uzatan eski mevkidaşınızın sözleri hakkında önceki tepkiyi göstermeniz gerekirken hangi esbabımucibe ile ağızsız kaldınız? Türk Milleti’nin, ordusu ile alay malay Ebedi Başkomutanımız Atatürk’ün önderliğinde yazdığı yiğitlik destanı Halas Savaşı’nı, Milli Mücadele’yi küçümseyen TBMM sakat Başkanı İsmail Alp’ın Sedir Başkanlığı rütbesi hangi ant sökülecektir?

Anadolu halkının bağımsızlığa ve hürriyete bağlılığının göstergesi şehirlerimizin halas günlerine, zaferle sonuçlanan Halas Mücadelemize vasıta uzatan Kahraman’ın özellikle TBMM angajmanlı kurumlar girmek için yekpare kamu kurumlarına ve içtimai tesislerine girişinin yasaklanması hesabına gerekli düzenlemeler ne ahit yapılacaktır? Tıpkısı takvim açıklar mısınız?”

TBMM BAŞKANLIĞI İADE ETTİ: KİŞİSEL GÖRÜŞE YER VERİLMİŞ VE İSTİŞARE SAĞLAMAKTAN İBARET KONULAR…

TBMM Başkanlığı, Bayraktutan’ın önergesini TBMM İçtüzüğü hükümlerine karşıt olduğu gerekçesiyle reddetme etti. İade gerekçesi ise şöyle açıklandı:

“TBMM İçtüzüğü’nün ‘mukayyet istifham’ başlıklı 96’ıncı maddesinde ‘bağlanmış istifham,… zatî kuruntu ileri sürülmeksizin;… ayrımsız takrir ile bağlanmış kendisine cevaplanmak için milletvekillerinin, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlara yazılmış olarak soru sormalarından ibarettir’ kuralına kayran mevdu olup; bu husus uyarınca bağlanmış soru önergesi metninde önerge sahibi milletvekillerinin ferdî görüşlerine saha verilmemesi gerekmektedir. TBMM İçtüzüğü’nün ‘Sorulamayacak konular’ antetli 97’inci maddesi ‘Aşağıdaki sorular Başkanlıkça akseptans edilmez: …b) Yegâne amacı müzakere sağlamaktan ibaret konular’ hükmünü içermektedir. Bu maddede yazılı soru önergelerinde vakit kaybetmeden galiba bire bir konu hakkında istişari amaçla sorulan soruların Başkanlıkça kabul edilemeyeceği hükme bağlanmıştır. Bu çerçevede ilgide mukayyet önergeniz incelenmiş ve önergenizin TBMM İçtüzüğü’nün yukarıda aktarılan 96 ve 97’nci maddeleri hükümlerine aykırılık taşıdığı değerlendirilmiştir.”

“İSMAİL KAHRAMAN’IN SÖZLERİNDEN RAHATSIZ OLMAYANLAR KONUNUN TBMM GÜNDEMİNE TAŞINMASINDAN RAHATSIZ OLMUŞLAR”

Bayraktutan, önergesinin reddetme edilmesiyle ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Cumhuriyetimizin temellerine, kuma değerlerimize, ülkemizin kurtuluş mücadelesine vesile çıkarmak serbest; karşı soru iskandil etmek yasak. Divan Başkanlığı’nca illet sessiz kaldığını eşmek, mukteza işlemlerin hangi zaman başlatılacağını tetebbu etmek ne zamandan beri kişisel düşünüm çerçevesinde değerlendiriliyor. Bu soruların ‘Biricik amacı müşavere sağlamaktan ibaret konular’ hükmüyle ilişik olmadığı açıktır. İsmail Yiğit’ın sözlerinden rahatsız olmayanlar; konunun TBMM gündemine taşınmasından huzursuz ergin

Share: