Bayburt’ta karı ayında umumi tecim sistemine bakarak dış satım 223 dolar, ithalat 3 bin dolar olarak gerçekleşti

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı hareket birliğiyle umumi tecim sistemi çerçevesinde üretilen geçici aut ticaret verilerine göre; ihracat 2023 yılı Ocak ayında, tıpkı eski yılın tıpkısı ayına göre yüzde 10,3 artarak 19 bilyon 369 milyon dolar, ithalat yüzdelik 20,7 artarak 33 bilyon 606 milyon dolar kendisine gerçekleşti. Bayburt’ta ise familya ayında umumi ticaret sistemine bakarak dış satım 223 dolar, dış alım 3 bin dolar oldu.

Eş ayında erke ürünleri ve zer dünya ihracat yüzdelik 8,4, ithalat yüzdelik 8,1 arttı

Enerji ürünleri ve mali sıfır değerli hariç dış satım, 2023 Sülale ayında yüzde 8,4 artarak 16 milyar 708 milyon dolardan, 18 bilyon 105 milyon dolara yükseldi.

Ocak ayında enerji ürünleri ve mali sıfır kızıl hariç dış alım yüzdelik 8,1 artarak 18 bilyon 408 milyon dolardan, 19 bilyon 891 milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve finansal olmayan altın dış aut ticaret açığı Ev ayında 1 milyar 787 milyon dolar kendisine gerçekleşti. Dış tecim hacmi yüzde 8,2 artarak 37 milyar 996 milyon dolar adına gerçekleşti. bahis konusu ayda erke ve kızıl dünya ihracatın ithalatı istikbal oranı yüzdelik 91,0 oldu.

Dış tecim açığı Ocak ayında yüzdelik 38,4 arttı

Ocak ayında dış tecim açığı benzeri esbak yılın aynı ayına bakarak yüzdelik 38,4 artarak 10 milyar 290 milyon dolardan, 14 bilyon 237 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 Ev ayında yüzdelik 63,0 iken, 2023 Ev ayında yüzdelik 57,6’ya geriledi.

Ocak ayında imalat sanayinin mecmu ihracattaki payı yüzdelik 93,6 oldu

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2023 Sülale ayında imalat sanayinin payı yüzdelik 93,6, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzdelik 4,2, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,6 oldu.

Eş ayında vuzuh mallarının hep ithalattaki payı yüzde 80,3 oldu

Geniş konuşu gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2023 Familya ayında aleniyet mallarının payı yüzde 80,3, sermaye mallarının payı yüzdelik 11,0 ve istihlak mallarının payı yüzde 8,7 oldu.

Eş ayında genişlik fazla dış satım yapılan mevki Almanya oldu

Ev ayında ihracatta önce sırayı Almanya aldı. Almanya’ya yapılan dış satım 1 milyar 826 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 bilyon 186 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 43 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 954 milyon dolar ile Müttehit Krallık, 916 milyon dolar ile İtalya izleme etti. İlk 5 ülkeye yapılan dış satım, toplam ihracatın yüzdelik 30,6’sını oluşturdu.

İthalatta önce sırayı Rusya Federasyonu aldı

İthalatta Rusya Federasyonu önce sırayı aldı. Sülale ayında Rusya Federasyonu’ndan yapılan ithalat 5 milyar 1 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 4 milyar 337 milyon dolar ile İsviçre, 3 milyar 557 milyon dolar ile Çin, 1 bilyon 807 milyon dolar ile Almanya, 1 bilyon 229 milyon dolar ile KÖLE izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, mecmu ithalatın yüzdelik 47,4’ünü oluşturdu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre dış satım yüzde 4,2 azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2023 yılı Familya ayında benzeri eski taban göre ihracat yüzdelik 4,2 azalırken, dış alım yüzdelik 10,7 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2023 yılı Sülale ayında ayrımsız geçmiş yılın bire bir ayına bakarak dış satım yüzdelik 7,3 dış alım yüzde 18,1 arttı.

Yüksek teknolojili ürünlerin imalat endüstri ihracatı içindeki payı yüzde 3,1 oldu

Teknoloji yoğunluğuna göre dış tecim verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması ortamında meydan düz imalat sanayi ürünlerini kapsar. Familya ayında ISIC Rev.4’e bakarak imalat endüstri ürünlerinin hep ihracattaki payı yüzdelik 93,6’dır. Efdal uygulayım bilimi ürünlerinin imalat uran ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,1’dir.

Ev ayında imalat sanayi ürünlerinin toplanmış ithalattaki payı yüzde 73,6’dır. Faziletli uygulayım bilimi ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzdelik 10,0’dır.

Özel tecim sistemine göre dış satım 2023 yılı Ev ayında 17 milyar 540 milyon dolar oldu

Özel tecim sistemine bakarak, 2023 yılı Sülale ayında, ihracat bire bir esbak yılın bir ayına bakarak yüzdelik 5,3 artarak 17 bilyon 540 milyon dolar, dış alım yüzde 18,7 artarak 31 bilyon 842 milyon dolar namına gerçekleşti.

Sülale ayında dış ticaret açığı yüzdelik 40,6 artarak 10 milyar 170 milyon dolardan, 14 bilyon 302 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 Familya ayında yüzdelik 62,1 iken, 2023 Eş ayında yüzdelik 55,1’e geriledi. – BAYBURT

Share: