Erzurum birikimli ortaklık verileri açıklandı

TOBB Erzurum birikimli kurulan iştirak verilerini açıkladı, Erzurum’da bu yılın Aile- Ilkgüz ayları arasında 268 şeriklik kurulumu gerçekleşti. 9 maaş kayıtta kurulan şeriklik sayısı yüksekliği bakımından Doğu Anadolu Bölgesi illeri süresince Van, Malatya ve Elazığ’ın arkası sıra 4, Türkiye illeri sıralamasında ise 39’uncu sırayı aldı.

Erzurum Familya – Ilkgüz Dönemi

Erzurum’da bu yılın 9 ayında 268 müşareket, 15 kooperatif ve 75 gerçek kişi ticari işletmesi kuruldu. Dönemde 37 şirket ve 8 kooperatif tasfiye edildi, 33 şirket, 6 kooperatif ve 41 gerçek kişi ticari işletmesi ise kapandı. Erzurum’da bu yılın 9 ayında kurulan şirket sayısı 2021 yılı Sülale – Eylül dönemine bakarak yüzde 40,31 oranında arttı.

Erzurum Aile – Ilkgüz 2021

Erzurum’da 2021 yılının Ocak – Eylül döneminde 191 şirket, 23 kooperatif ve 85 hakiki şahıs ticari işletmesi kurulumu kaydedilmiş, dönemde 26 müşareket ve 5 kooperatif arıtma edilirken, 17 müşareket, 4 kooperatif ve 37 gerçek kişi ticari işletmesi ise kapanmıştı.

Lehçe Veriler

TOBB verileri üzerinden DOSİAD Araştırma Merkezince yapılan analizlere göre 2022 Aile – Eylül döneminde Erzurum’da 268, KUDAKA İstatistik Bölgesi illerinde 369, Kuzeydoğu Rum İstatistik Bölgesi illerinde 619, Maşrık Anadolu Bölgesi illerinde 2 bin 248 şirket kuruldu.

Erzurum Ortalamaları Geçti

Veriler üzerinden DOSİAD tarafından kaydedilen analizlere bakarak, bu yılın Familya – Ilkgüz ayı diliminde kurulan müşareket sayısı aynı geçmiş yılın aynı dönemine göre Erzurum, KUDAKA, Kuzeydoğu Rum İstatistik Bölgesi ve Şark Küçük Asya Bölgesinde arttı. Erzurum yıllık artış oranı kaydında mıntıka ve mutluluk ortalamalarını gene geçti.

Artım Oranları

DOSİAD aracılığıyla veriler üzerinden yapılan hesaplamalara bakarak, Sülale – Ilkgüz 2022 döneminde, Kurulan iştirak benzer artışı Erzurum’da yüzdelik 40,31, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinde yüzdelik 23,98, Kuzeydoğu Küçük Asya sayımlama Bölgesi illerinde yüzde 19,96, Gün Doğusu Küçük Asya Bölgesinde yüzde 18,94, oranında kaydedildi.

Erzurum’un Lehçe Payları

DOSİAD tarafından TOBB verileri üstünde yapılan analizde, Erzurum’un kurulan müşareket sayısı KUDAKA İstatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 72,62, Kuzeydoğu Küçük Asya istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 43,29, Maşrık Küçük Asya Bölgesi illeri toplamında yüzde 11,92 oranında behre gösterdi

Erzurum Bölgede 4’üncü

Karı – Ilkgüz 2022 sürecinde Maşrık Küçük Asya Bölgesi illeri zarfında bildirme haddinden fazla sayıda şirket kurulumunun gerçekleştirildiği diyar 530 şirketle Van oldu. Bu ili 403 şirketle Malatya, 292 şirketle Elazığ, 268 şirketle Erzurum izledi. Dönemde Ağrı’da 125, Erzincan’da 90, Bitlis’te 142, Muş’ta 99, Iğdır’da 72, Bingöl’de 76, Hakkari’de 66, Kars’ta 43, Tunceli’de 32 ve Ardahan’da 10 şirket kuruldu.

Erzurum 39’uncu Sırada

Erzurum müşareket kurulum sayısı yüksekliği kaydında büyüklük illeri içre 39’uncu sıraya indi. Şeriklik kurulum sayısının efdal olduğu 40 toprak; İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Mersin Ağacı, Gaziantep, Kocaeli, Konya, Adana, Ş.Urfa, Kayseri, Muğla, Hatay, Diyarbakır, Denizli, Tekirdağ, Sakarya, Aydın, Balıkesir, Samsun, Manisa, Mardin, K. Maraş, Eskişehir, Van, Trabzon, Yalova, Afyon, Malatya, Batman, Aksaray, Çanakkale, Nevşehir, Sivas, Elazığ, Düzce, Şırnak, Erzurum, Isparta adına bildirildi.

TOBB Verileri

Familya-Ilkgüz döneminde kurulan ortaklık sayısı yüzdelik 23,9 arttı. 2022 yılının Karı-Ilkgüz döneminde kurulan şeriklik sayısı, sabık yılın bir dönemine bakarak yüzde 23,9 arttı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2022 yılı Eylül ayı kurulan ve kapanan şirketler istatistiklerini açıkladı. Buna bakarak, 2022’nin önceki 9 ayında kurulan ortaklık sayısı, sabık yılın bir dönemine göre yüzdelik 23,9 arttı. Bu dönemde 99 bin 583 şirket kuruldu.

Bire Bir dönemde kurulan kooperatif sayısı yüzdelik 28,3 kalık olup kurulan hakiki şahıs ticari pres sayısı yüzdelik 5,2 azaldı. Yılın geçmiş 9 ayında, 2021’in önceki 9 ayına bakarak kapanan iştirak sayısında yüzdelik 62,7 kapanan kooperatif sayısı yüzdelik 24,9 kapanan hakiki şahıs ticari pres sayısında yüzde 4,6 artış oldu.

Kurulan Ortaklık Sayısında Güzeşte Yılın Ayrımsız Ayına Göre Yüzdelik 27,9 Çoğalma Oldu

Ilkgüz 2022’de, Eylül 2021’e göre kurulan müşareket sayısı yüzde 27,9 kurulan kooperatif sayısı yüzde 27,5 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 12,3 arttı. Eylül 2022’de, kapanan şeriklik sayısı 2021 yılının bire bir ayına göre yüzde 25,8 kalık olup kapanan hakiki şahıs ticari işletme sayısı yüzdelik 8,0 kapanan kooperatif sayısında yüzde 26,2 azalış oldu.

Eylül 2022’de Kurulan Şirketlerin Sayısında Aynı Eski Ayak Tabanı Göre Yüzde 6,8 Artım Oldu

Bir geçmiş aya göre kurulan iştirak sayısı yüzde 6,8 kurulan gerçek kişi ticari pres sayısı yüzdelik 18,4 oranında artmış olup kurulan kooperatif sayısı yüzde 11,6 azaldı.

Benzeri geçmiş taban göre kapanan ortaklık sayısında yüzde 16,0 kapanan kooperatif sayısında yüzde 11,3 artma olup kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzdelik 0,6 azalış gerçekleşti.

Ilkgüz 2022’de cümle illerde ortaklık kuruluşu gerçekleşti

Eylül 2022’de kurulan hep 13 bin 190 müşareket ve kooperatifin yüzde 86,4’ü limited şeriklik, yüzde 12,3’ü anonim ortaklık, yüzde 1,3’ü ise kooperatif oldu. Ortaklık ve kooperatiflerin yüzdelik 41,1’i İstanbul, yüzdelik 8,8’i Ankara, yüzdelik 6,6’sı İzmir’de kuruldu. Bu kamer tamam illerde iştirak kuruluşu gerçekleşti.

Ilkgüz 2022’de kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, ayrımsız geçmiş taban göre yüzde 27,8 oranında azaldı. 2022 yılında mecmu 100 bin 945 ortaklık ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplanmış 87 bin 67 limited ortaklık, toplam sermayenin yüzde 70,2’sini, 12 bin 502 anonim şirket ise yüzde 29,4’ünü oluşturdu. Eylül ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Ağustos ayına bakarak yüzde 27,8 oranında azaldı. – ERZURUM

Share: