Cumhur Reisi Kararıyla 11 İlde Bazı Alanlar Orman Sınırları Dışına Çıkartıldı

Reisicumhur Recep Tayyip Erdoğan kararıyla Balıkesir, Kütahya, Bingöl, Bolu, Çorum, İzmir, Kastamonu, Rize, Sinop, Mersin Ağacı ve Karabük’te gâh alanlar orman sınırları dışına çıkartıldı.

Reisicumhur Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, 11 ilde, Balıkesir, Kütahya, Bingöl, Bolu, Çorum, İzmir, Kastamonu, Rize, Sinop, Mersin Ağacı ve Karabük’ün bazı ilçelerinde krokileri ile cızık ve koordinatları gösterilen alanların orman sınırları dışına çıkartıldı.

Kararda, orman sınırları dışına çıkartılan alanların iki katından bir iki olmamak için devletin hüküm ve tasarrufu altında veya Hazine’nin hususi mülkiyetinde kâin taşınmazlardan, Belde, Kentçilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Milli Yurt Genel Müdürlüğü) aracılığıyla Orman Umumi Müdürlüğüne orman rekzetmek amacıyla tahsis yapılacağı belirtildi.

Share: