Muğla’da Çimento Fabrikası Alanında Uzman Keşif Yaptı

ESAME TURAN

Muğla’dahi yapımı süren çimento fabrikasına cebin açılan sav kapsamında, 9 kişiden oluşan eksper heyeti fabrika alanında his yaptı. Deştin Kasaba Platformu’ndan Gamze Çetinkaya, bilirkişi heyetinin bilimin ışığında, halktan yana değişmeyen vereceğine inandıklarını söyledi.

Reze ilçesine sınırlanmış Kıran Mahallesi ile Yatağan ilçesine sadık Deştin Mahallesi sınırındaki Tekağaç mevkiinde inşaatı süren çimento fabrikası ve ham özellik ocaklarına alın mıntıka halkının mücadelesi sürüyor. Yurttaşların açtığı sav kapsamında bugün bölgede ehlihibre keşfi yapıldı. Sezme öncesi bölgede toplanan vatandaşlar, bilirkişi heyetini “Deştin çayı müstakil akacak”, “Çimentocu şeriklik Muğla’yı ayrılma cilt” sloganları ile karşıladı.

MUÇEP Reze Meclisi, Deştin Yer Platformu ve Bayır Mekân Komitesi hesabına açıklama eden Gamze Çetinkaya, ülkü sürecine ilgili bilgiler vererek çimento fabrikasına cebin çıkmalarının nedenlerini şöyle açıkladı:

“Entegre Çimento Fabrikası ve 13 Hammadde Ocağı, 7751 dönümü kapsamaktadır. İzin verilirse 7656 dönüm orman alanı namevcut edilecektir. Proje sahasında kalan ormanların, sıska ya dahi yapışkan derelerin açılacak 13 hammadde ocakları dolayısıyla bulunmayan edilmesi ve üstelik ocaklardan çıkma tozlar nedeniyle Kazan Gölenti ve Şev namevcut olacaktır. Derelerin, Barajın ve Göletin namevcut edilmesi eylemek, bu havzada tarımın bitirilmesi demektir. Antrparantez Muğla’yı besleyen kuyuların birlikte suyunun bitmesi demektir.

“BU ORMANLAR KÖYLÜLERİN BILDIRME ÖNEMLİ GEÇİM KAYNAKLARI”

Bu ormanlar köylülerin bildirme büyük sözleşme kaynaklarından biri olan Çam Balı üretimi yapılan Basralı Bal Ormanları’dır ve bu cins ormanlar himaye altındadırlar. Dikme kesimi yapılamaz, yakınında kirletici benzeri bünye kurulamaz. Çimento Fabrikası yapısı gereği Gayrı Sıhhi, kirletici tesisler zarfında birinci sıradadır ve çalışırken çıkaracağı toz ve yaktığı kömür zımnında yer kirliliği yaratacaktır. İklim değişikliğinin arz oylumlu nedeni olan Fosil yakıtları budamak için girişimlerde bulunurken bakir aynı taşıl yakıt yakan kirletici bir tesise izin verilemez. Çimento cevaz sahası içre zeytin ağaçları vardır ve Zeytin Kanunu gereği en beş altı 3 km meydanlık süresince kirletici bir yapı kurulamaz.  Köylüler için bildirme yetişkin kesim kaynaklarından biri olan gömlek mantarı bu bölgede yetişmektedir ve ormanlar bulunmayan edilirse onlarda bulunmayan edilecektir. Çimento fabrikasının çalışması ile açığa çıkacak türap ve kötü ilkin öz çalışanları tevessül etmek amacıyla direkt dolay köylülerini etkileyecek ve onların sağlığını bozmasının birlikte tarım ve hayvancılığı bile bitirecektir.

“SATIŞI SIRASINDA OLUŞACAK TAŞIT TRAFİĞİ KASABA KİRLİLİĞİ YARATACAK”

Hammadde ocakları ile fabrika arasındaki materyal alışverişinin yanı sıra fabrikada işlenmiş ürünün alınıp, satışı sırasında oluşacak vasıta trafiği eke benzeri mekân kirliliği yaratacaktır. Doğadan hammaddenin çıkarılması, taşınması ve istihsal sürecinde müstehase yakıt (kömür, fuel-oil, mazot vb.) yakılarak mukteza enerjinin üretilmesi ve nişane olarak çimentonun elde edilmesi aşamalarında, ilkin sülfür oksitleri, nitrojen oksitleri, karbonmonoksit, karbondioksit, türap ve kırıntı maddeler, uçucu organik bileşikler, dioksin, furan, methan ve gösterişli metaller atmosfere atılarak soluduğumuz çekicilik ve mekân kirletilir. Son iz çimentonun kendisi birlikte mefret ayrımsız kirleticidir. Çimento tozunda arsenik, kurşun, krom, kobalt, bakır, nikel, kalay, çinko, cıva üzere metaller bulunur.

“HAVAYI KİRLETEN YOZ PARTİKÜLLER ÖLÜMLERE SEBEP EVET”

Çimento fabrikası emisyonu hem organik hem de anorganik kimyasalların ve metallerin yüce benzeri kaynağıdır. Çimento fabrikalarının bacalarından salınan ve havayı kirleten tozdan elan basit partiküller (PM10) ve (PM2,5) hastalıklara (amansız hastalık, KOAH vb.) ve ölümlere hastalik tamam. Bu tozlar ve zehirli gazlar sert sıhhatli rüzgarların etkisiyle kilometrelerce uzağa taşınabilmektedir. beherglas 50kg’lık çimento torbası üzere 25kg kömür yakılır. Tahminî beher titrem türap çimento üretiminde bir ton karbondioksit açığa çıktığı hesaplanmaktadır. Muğla’daki 3 termik santral nedeniyle albeni filhakika kirlidir, konusunda bakir ayrımsız kirletici organizasyon kurulması yörede metin yaşamayı imkansız ayla getirecektir. İklim değişikliğine bozukluk olan tavhane gazlarının yüzde 5-6’sı çimento üretimi kaynaklıdır. Çimento Fabrikası ve entegre hammadde ocakları dolayısıyla sâdır toz ve tütün sonucu sağlığı bozulan, tarımı ve hayvancılığı biten geri göçe zorlanacak ve atıl kalacaktır.

“BİLİRKİŞİNİN HALKTAN YANA KARAR VERECEĞİNE İNANIYORUZ”

Bu nedenlerle Çimento Katabolizma Projesine karşı çıkıyoruz. Dimdik aynı yakınlarda seyretmek hep yurttaşların hakkı ve çevreyi destek olmak ta başta heybet doğmak için, bilcümle yurttaşların görevidir. Zaman keşif heyetinde bulunan eksper heyetinin ülkü dosyasına koyduğumuz ehlihibre raporlarını vacip özeni gösterip, hassasiyetle inceleyeceğine ve bilimin ışığında, halktan yana karar vereceğine inanıyoruz.”

NE OLMUŞTU?

Reze Kent Konseyi, Akdeniz Yeşiller Derneği ile Deştin ve Alaşar köylüleri, Menteşe ilçesine ilişkin Şev Mahallesi ile Yatağan ilçesine kapalı Deştin Mahallesi sınırındaki Tekağaç mevkiinde inşaatı süren çimento fabrikası ve tor yön ocaklarını amacıyla verilen ‘ÇED olumlu’ kararının iptali için sevgili açmıştı. Muğla 2. İdare Mahkemesi, davanın süresinde açılmadığı gerekçesiyle fek talebini reddetmişti. Danıştay 6. Kat, davacıların temyiz başvurusu konusunda yerel mahkemenin verdiği kararı bozmuş ve dosyanın esastan incelenmek için mahkemeye gönderilmesine karar vermişti. Muğla 2. İdare Mahkemesi, 7 Şubat’ta verdiği değişmeyen çimento fabrikası inşaatında 23 Şubat’ta eksper keşfi yapılmasına değişmeyen vermişti.

Share: