Müttehit Kamu İş Bursa Bölüm Başkanı Özkan Rona: “Emekçileri, Gelmek İstemedikleri Aynı Siyasal Mitinge Zorla Çekmek Peyda Benzeri Faşizmdir”

ZEHRA DEĞİRMENCİ/ SİBEL KAHRAMAN

Mürekkep Kamu İş Konfederasyonu Bursa İl Başkanı Özkan Rona, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugünkü Bursa mitingine amme çalışanlarının ve uray işçilerinin katılımının zorunlu tutulmasına reaksiyon gösterdi. Rona, “Emekçileri, akmak istemedikleri benzeri politik mitinge cebren solmak meydanda aynı faşizmdir. De bu baskıyı görevden alma söylemleri ile yazmak işten atmak ile gözdağı demek yani insanları ekmekleriyle oynatmak en belli belirsiz tabiriyle ürkütmek, barbarlıktır” dedi.

Cumhur Reisi Recep Tayyip Erdoğan’ın Bursa mitingine, amme çalışanlarının katılımının mecburi tutulmasına Birleşik Amme İş Konfederasyonu Bursa İl Başkanı Özkan Rona, aksülamel gösterdi. Zorunluluğun kamu çalışanlarıyla vabeste kalmadığını, uray işçilerinin dahi işten atılmakla gözdağı edildiğini anlatım fail Rona şunları söyledi:

“YASAYI ÇİĞNEME TALİMATI VEREMEZSİNİZ”

“Cumhurbaşkanının bugün Bursa’üstelik açılış töreni adı altında gerçekleştireceği miting amacıyla Bursa Valisi vasıtasıyla Bursa’daki eksiksiz kamu çalışanlarına mitinge katılma talimatı verilmiştir. Bursa Valisi sayın Yakup Fert Polat talimatıyla azamet memurlarına yasayı tanımayıp yasağı tanımayıp ve bu siyasi mitinge katılın demiştir. Sayın Vali bu talimatıyla hem suç işlemiştir hem dahi devletin temsilcisi tevessül etmek yerine tıpkı partiyi baziçe ettiğini yalınlık göstermiştir. Sayın Ilbay amme çalışanları birlikte sizler kabilinden öğür adına değil fehamet hesabına çalışır ve sizlerin kapı kulpu değildir. Tıpkısı talimatla miting alanına dolgu malzemesi namına kullanacağınız irade erleriniz on paralık değildir. Şayet kerem memurlarının politik faaliyetlerde bulunmasına bu büyüklüğünde hevesliyseniz değiştirelim yasayı izzet memurlarına dahi deli dolu siyaset hakkı tanıyın amma siyaset yasağını bire bir zırh kadar kullanıp dilediğiniz ahit yasayı çiğneme talimatı veremezsiniz.

“İNSANLARI EKMEKLERİYLE KORKUTMAK BARBARLIKTIR”

Bursa’daki bu bastırık valilik talimatıyla tutkun değil AKP’li belediyeler zımnında belediyelerde ve ara sıra şirketlerde müteharrik memurlara ve işçilere dahi mitinge iltihak, bu katılımı da selfi çekinerek tanıt zorunluluğu getirilmiştir. Belediye çalışanları hem belediyenin ilişkin birimlerince hem üstelik AKP Bursa yöneticilerince biraz yol aranarak hem katılma yapmaları hem da sorumlu oldukları birimlerdeki çalışanları mitinge katılmaya zorlamaları talimatı vermiştir. Bunun yanında belediyede hareket eden yüklenici firmalardan yükleniciler ve zir yükleniciler dahil gelmek için beher firmaya sunu az 50 nefis iştirak sağlama ve bu katılımı da yine fotoğraflarla tanıtlama zorunluluğu getirilmiştir. İlçe belediyelerinde etkin iştirakçi ve memurlara birlikte mitinge ortaklık baskısı yapılmıştır. Dahi ilçelerden gelecek belediye çalışanlarını şehremaneti araçları ile değil AKP Bursa teşkilatının araçları ile katılmaları istenmiştir. Emekçileri karışmak istemedikleri tıpkısı siyasi mitinge cebren geri bırakmak belirgin bire bir faşizmdir. Dahi bu baskıyı görevden kabul etme söylemleri ile fayrap etmek işten atmak ile yıldırma söylemek yani insanları ekmekleriyle oynatmak yeryüzü hafif tabiriyle oynatmak barbarlıktır. Cumhuriyet Savcılıklarını göreve çağırıyoruz. Üstünde taşıdığı ön ad vali sıfatı bile olsa hiç kimsenin kendisine verilen yetkiyi rehavet ara bulucu kendisine istimal ve cürüm içeren talimatlar ita yetkisi yoktur. Görevini kötüye kullanan cemi kamu yöneticilerine bu usulsüzlüğün hesabı pekâlâ sorulmalıdır.”

Share: