7 bin 784 çandır hayvanı, tedavi edilerek doğaya bırakıldı

TARIM ve Orman Bakanlığı Natür Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nce kurulan iyileştirme merkezlerinde, serencam 10 yılda mütenevvi nedenlerle yaralanan 38 bin 631 aşılanmamış hayvanı, otama ve rehabilite edilerek, doğal ortamına bırakıldı. 2022’de ise 12 bin 596 çandır hayvanından 7 bin 784’ü, baştan doğaya kazandırıldı. 1017’sinin tedavisi bitmeme ederken, 453 aşılanmamış hayvanı ise zooloji bahçelerine yerleştirildi.

‘Av ve Karışık Hayvanı Teksir Yeri ve İstasyonları ile Istirdat Merkezlerinin Kuruluşu, Yönetimi ve Denetimi Üzerine Yönetmelik’ ve arsıulusal sözleşmeler mucibince katıksız afetler, mekân sorunları, yaralanma ve iyesiz kalma gibi nedenlerle bakıma ve tedaviye eksikli olan yaban hayvanları üzere otama ve rehabilitasyon merkezleri kuruluyor. 2000’li yılların başlarında üniversiteler, hayvan bilimi bahçeleri, şehremaneti ve sivil topluluk kuruluşlarınca yapılan protokoller ile yaban hayvanları otama edilirken, 2010 yılında bakanlığın kurduğu form devreye girdi. Ekincilik ve Orman Bakanlığı’nca kurulan geçmiş kurtarma ve iyileştirme merkezi olan Bursa Celal Acar Çandır Hayatı Istirdat ve Rehabilitasyon Merkezi’nin bakım vermeye başlaması ile otama ve rehabilitasyon henüz şümullü yapılmaya başlandı. Bakanlık yoluyla gelişigüzel kesim müdürlüğü bünyesinde karışık hayvanı kurtarma ve rehabilitasyon merkezi kurulması hedefi kapsamında şimdiye büyüklüğünde Afyonkarahisar, Bursa, Diyarbakır, Konya, Şanlıurfa, Mersin Ağacı, Sinop, Kars, Van, Rize ve Hatay oluşmak amacıyla 11 ilde kurtarma merkezi düz yazı edildi.

10 YILDA 38 BİN 631 YABAN HAYVANINA TEDAVİDKMP vasıtasıyla akıbet 10 yılda 38 bin 631 melez hayvanı otama ve rehabilite edilerek tabii hayat ortamına bırakıldı. 2021 yılında değişik nedenlerle yaralanan, kötülük gören 8 bin 957 melez hayvanının 5 bin 450’si otama edilerek, tekrar doğaya salındı. 2022 yılında şimdiye kadar 12 bin 596 karışık hayvanı doğada gaileli evet da güçten düşmüş namına bulundu. Bunlardan 1017’sinin tedavi ve rehabilitasyon süreci bitmeme ederken, 7 bin 784 yaban hayvanı yeniden doğaya kazandırıldı. Doğaya dönemeyecek olan 453 yaban hayvanı ise hayvan bilimi bahçelerine yerleştirildi.Share: