Erdoğan: “Öğretmenlerimize Sınavı Boykot Çağrısı Yapılmasını Meclis’imize Hürmetsizlik Yerine Görüyoruz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının peşi sıra, “Arazi Mahsulleri Ofisi (TMO) mısır gelgel fiyatını, bindi dış, ton başına 5 bin 700 lira olarak uygulayacak” dedi. Erdoğan, ibret kitaplarının beraberinde yardımcı kaynakların ücretsiz yerine öğrencilere dağıtılacağını duyurdu. Erdoğan, bilirkişi ve başmuallimlik sınavına ilgili ise, “Ehlihibre ve başöğretmenlik kadrolarına 614 bin 446 başvuru oldu. Bu öğretmenlerimizin balaban bölümü muktezi eğitimleri tamamladılar. Yüksek lisans, doktora yapmış olan 90 bine mümasil öğretmenimiz yapılacak sınavdan elhak muaf. Sair öğretmenlerimize, sınavı boykot çağrısı yapılmasını arz ilkin milli iradenin tecelligahı olan Meclis’imize hürmetsizlik olarak görüyoruz” diyerek konuştu.

Cumhur Reisi Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşık 2,5 saat süren kabine toplantısının peşi sıra izah yaptı. Erdoğan özetle şöyle konuştu:

“GAZİANTEP VE MARDİN’DEKİ ELİM BELALAR TAM BOYUTLARIYLA SORUŞTURULMAKTADIR”

“Sözlerime, Gaziantep ve Mardin’bile meydana mevrut gidiş geliş kazalarında hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyerek gidermek istiyorum. Bu kazalarda ve Rize’de meydana gelen tıpkı apayrı kazada yaralanan vatandaşlarımıza da Allah’tan onma niyaz ediyorum. Gaziantep ve Mardin’deki hazin belalar tüm boyutlarıyla soruşturulmaktadır. Biz ülkemizin ciharıyek yanında vatandaşlarımız güvenle, konforla, aceleten istedikleri yerlere gidebilsinler, geri hizmet hizmetleri kesintisiz sürdürebilsin diye cumhuriyet tarihinin bildirme şişman iblağ yatırımlarını yaptık. Buna karşın us almaz facialarla karşılaşmaktan hava üzüntülüyüz. Yapılan soruşturmalar neticesinde failler üzerine gereken işler tabiatıyla yapılacaktır. Bununla kalmayacak, eş kazaların bire bir elan yaşanmaması amacıyla trafik ve vesile güvenliği özellikle olmak üzere seçkin alanda gerekseme duyulan tedbirleri belirleyerek süratle uygulamaya geçireceğiz.

“AMACIMIZ PUTİN VE ZELENSKİ’Yİ ÜLKEMİZDE BİR ARAYA GETİRMEK”

Balkanlardaki bacanak ve kardeşlerimizle andıran ilişkililerimizi sürdürmeye, hassaten bölgedeki kırılganlığın arttığı şu dönemde hususi ehemmiyet veriyoruz.

Eylülün ilk haftasında birlikte üç ülkeyi kapsayan aynı Balkan turuna çıkacağım.

Türkiye yerine bu savaşın önce önüne görevlendirmek peşi sıra da barışla sonuçlanması üzere rastgele tür gayreti gösterdiğimize tümce tanık. Tahıl krizinin önüne geçecek mekanizmanın kurulması de gine bizim gayretlerimizle olabilir olmuştur.

Amacımız, ırak sıfır ayrımsız tarihte Sayın Putin ve Sayın Zelenski’yi ülkemizde tıpkısı araya getirerek bu krizi kökünden çözecek yolu açmaktır.

“YARIN FİLİSTİN ULULUK BAŞKANI SAYIN ABBAS’I MİSAFİR EDECEĞİZ”

Yarın Filistin Şevket Başkanı Sayın Abbas’ı misafir edecek, çarşamba haset Müteahhitler Birliği’nin ihsan törenine katılacağız. Perşembe haset Ahlat’tayız. Cuma günü Malazgirt’te olacağız. Sayın Bahçeli ile gelişigüzel bu iki muhteşem programımızı gerçekleştireceğiz. Anadolu’yu bizlere yurt olarak bırakan ecdadımızı el edeceğiz.

Önümüzdeki haftanın evvel gününde Nazik Taarruzun 100’üncü yılının heyecanının Kütahya ve Afyonkarahisar’daki programlarda vatandaşlarımızla birlikte yaşayacağız.

“SERENCAM DÖNEMLERDE, BÜYÜKLÜK VE MİLLET NAMINA BİZİ YERYÜZÜ ÇOK ZECRÎ KONUNUN EKONOMİ OLDUĞU BİR GERÇEKTİR”

Son dönemlerde, mutluluk ve ulus kendisine bizi bildirme çok kahir konunun getiri, düzey, pahalılık denklemiyle sınandığımız iktisat alanı olduğu benzeri gerçektir. Dünyadaki gelişmeleri ve ülkemizin gücünü dikkate alarak ekonomimizi gömmek tehdidi kabilinden küşade ve pahal aynı saldırıya maruz kaldığımız 2018’den itibaren bu alanda eskimemiş programı hayata geçirmeye başladık.

Ülkemizi envestisman, istihdam, istihsal, ihracat ve cari aşkın aracılığıyla tahaccüm esasına dayanan bu programın teorik üst planının ve uygulamadaki mantığının anlaşılması biraz fasıla aldı. Tığ ne yaptığımızı, illet ve elbet yapacağımızı gayet dolgunca bildiğimiz için işimize baktık. Ekonomide köklü tıpkısı dönüşümü yavaş yavaş hayata geçirdik.

“ISRARLA BELİRLİ İKTİSAT MODELLERİNİN UYGULANMASINI İSTEYENLERİN FANATİZMİ AKILCILIKLARINDAN DEĞİL, ÇIKAR İLİŞKİLERİNDEN KAYNAKLIDIR”

Bittabi mandater iktisatçılar, programı kötülemek üzere dünyadaki örnekleri görmezden gelmeye, verilerin yarısını anlatıp gayrı kısmının üzerini örtmeye bitmeme ediyor. Beyin ve vicdan sahibi iktisatçılarımız ise detaylara ilişik, kimi eleştirilerini söylemekle alay malay, programımızın mantığını ve amacını az buçuk mahcup ifadelerle olsa da takdir ediyor. İktisat teorileri ve uygulamaları, hikmet ve hesap bilimleri gibi rastgele yerde meri kuralları, formülleri, denklemleri olan konular değildir. Bu alana ilişik nazariye ve icraat herhangi bir talih ve toplumun şartlarına, kültürüne, birikimine, kabiliyetine, gücüne bakarak ayrım gösterir. Yani aynı ülkede kalburüstü olan aynı modelin, sair ülkede üstelik aynı sonucu vereceğinin garantisi yoktur. Zat eğitimlerine ve donanımlarına göre ülkemizde ısrarla sınırlı ekonomi modellerinin uygulanmasını isteyenlerin fanatizmi akılcılıklarından değil, tembelliklerinden yahut kazanç ilişkilerinden kaynaklıdır. Biz bu hakikati bildiğimiz için birilerinin hangi dediğine değil, ülkemizin neye ihtiyacı olduğuna, milletimize verdiğimiz sözleri nasıl yerine getirebileceğimize bakıyoruz.

“ZAMAN YAŞADIĞIMIZ PAHALILIK, BÜTÇE VE İŞSİZLİK KAYNAKLI DEĞİL”

Tığ enflasyon rakamlarının insanlarımızın hayatındaki pahal etkilerini gelişigüzel kesimini dirimlik seviyesini yükselterek bertaraf etmeye çalışırken, enflasyonu düşürecek tedbirleri üstelik alıyoruz. Buna karşın, enflasyonsuz kazançlı iklimde yaşamaya alışmış ülkelerde bizimkiyle karşılaştırma edildiğinde daha süfli görülen oranların etkileri çok elan yoğun ve tahripkâr hissediliyor. Ülkemizde son bire bir yıldır yaşadığımız efdal enflasyonu 1994 ve 2001 krizleriyle mukayese etmek sadece bize değil, vatandaşlarımızı de mamul bire bir haksızlık evet. Zaman yaşadığımız enflasyon bütçe ve işsizlik kaynaklı değil, küresel gelişmelerin tetiklediği eşit hareketlerinin sonucudur. Yani maliyet odaklı enflasyondur.

Türkiye’deki durumu hırs tellalı edasıyla anlatanların niyeti başkadır. Bugünkü iktisat programımızı 10 yıl, 15 sene, 20 sene önce ihtimal bu cesaret ve kararlılıkla uygulayamayabilirdik. Zira o dönemlerde siyasal ve askeri gücümüz kabil konuşu altyapımız da böyle bire bir politikayı destekleyecek konumda değildi.

“KİMSENİN PARASININ DEĞERİNDEN ENDİŞE EDEREK DÖVİZE VE ALTINA YÖNELMESİ İÇİN AMIL KALMAMIŞTIR”

Vatandaşlarımızdan ve hisse senedi dünyamızdan bir tane ricam, kendi ülkelerine ve öz paralarına güvenmeleri. Tasarrufları özlük paramızda yaparken döviz ve kızıl gibi alternatiflerdeki kazanımlara karşı koruyacak herhangi bir nev mekanizmayı oluşturduk. Çıktı tek kimsenin parasının değerinden endişe ederek dövize ve altına yönelmesi amacıyla etken kalmamıştır.

“MISIR BILICI FİYATI, DESTEK HARİÇ, TON BAŞINA 5 BİN 700 LİRA OLARAK UYGULANACAK”

Yer Mahsulleri Ofisimizin akdarı çekicilik fiyatını, bindi dünya, ton başına 5 bin 700 lira kendisine uygulayacak.

Kamu çalışanlarının, munzam nişane meselesinden, keyif çalışanlarının insan hakları beklentilerine kadar dokuz canlı haddinden fazla konuyu çözdük. Gençlerimizin umutlarını güçlendirecek temas adımı atıyoruz.

“YARDIMCI KAYNAKLARI DAHI ÜCRETSİZ ADINA ÖĞRENCİLERİMİZİN MASALARINDA HAZIR EDECEĞİZ”

Ibret kitaplarının yanı sıra apotr kaynakları da ücretsiz kendisine okullar açıldığında öğrencilerimizin masalarında amade edeceğiz.

“UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİK KADROLARINA 614 BİN 446 MÜRACAAT OLDU”

Ehlivukuf ve başmuallimlik kadrolarına 614 bin 446 referans oldu. Bu öğretmenlerimizin balaban bölümü lazım eğitimleri tamamladılar. Yüksek lisans, doktora yapmış olan 90 bine andıran öğretmenimiz yapılacak sınavdan filhakika affedilmiş. Diğer öğretmenlerimize, sınavı boykot çağrısı yapılmasını arz başta milli iradenin tecelligahı olan Meclisimize saygısızlık namına görüyoruz. Daha önce üstelik öğretmenler ortada ayrımcılık yaparak onlara hakaret edenlerin bu konudaki gayretlerinin ciddiye alınacak bire bir tarafı yoktur.

Sağlıkçılarımıza 14 Mart Tababet Bayramı’nda verdiğimiz sözleri birer birer adına getiriyoruz. Bu çerçevede keyif çekicilik ve kuruluşlarında çalışan personele müteveccih saldırıları fihrist taksirat kapsamına düz yasa değişikliği yapıldı. Malpraktis sorunu çözüldü. döner sermaye, melfuf ödemesi uygulaması darülfünun hastaneleri karışma mecmu sağlık kuruluşlarına tevsi ediyor. Hekimlerin emekliliklerinde türe kaybına kere açan bordro sistemindeki düzenlemeyi 2008 sonrasını kapsayacak şekilde tamamladık.”Share: